header

งานอนามัยวัยรุ่น ร่วมกิจกรรม อปท. ส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (17/11/2563)

16-17 พฤศจิกายน 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนตำบลโคกเจริญ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกเจริญ  โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข  อำเภอทับปุด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนับสนุน โครงการ อปท. ส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนตำบลโคกเจริญ  เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการใช้ชีวิตประจำวัน จากพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น เรื่องเพศ ยาเสพติด และการเข้าถึงช่องทางทางด้านต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา รวมทั้งการมีทักษะในการประเมินภาวะซึมเศร้า ความเครียด ผ่าน Application ของ Love carestation รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพ กับเครือข่ายในตำบล คือ ครู หมอ อปท.ระบบ และชุมชน  โดยใช้เครื่องมือของ มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( p2h ) และ สนับสนุนโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด   ทั้งนี้ งานอนามัยวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สังเกตการณ์และสนับสนุนด้านวิชาการภาพ/ข่าว:งานอนามัยวัยรุ่น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์