header

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จัดประชุม "ภูเก็ตท้าใจชวนพลพรรค รักษ์สุขภาพ" ภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 3 (13/11/2563)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุม "ภูเก็ตท้าใจชวนพลพรรค รักษ์สุขภาพ" ภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 11, นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต, ผอ.รพ.ป่าตอง, ผอ.รพ.ถลาง, สสอ. ทั้ง 3, กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ, หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.ภูเก็ต, ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่จาก รพ., รพ.สต., เทศบาลนครภูเก็ต,  ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต, ประธาน อสม. และสมาชิก ชมรมวิ่ง ,ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมออกกำลังกาย และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมกิจกรรมภูเก็ต ท้าใจ ชวนพลพรรค รักษ์สุขภาพภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป้าหมาย 3,000 คน มีหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น วิ่ง ไทเก๊ก ปั่นจักรยาน ไลน์แดนซ์ เป็นต้น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์