5 พฤติกรรมเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือดสูง นับว่าเป็นโรคที่น่ากลัวต่อร่างกายและพบได้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่มีสัญญาณของอาการบ่งบอกอย่างชัดเจน

ผู้ที่มีวามเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

1. พันธุกรรม คือคนที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะเกิดจากญาติสายตรง ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย

2.กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุจำเพาะ ได้แก่คนที่มีภาวะ อ้วนมาก

3.สูบบุหรี่

4.ความเครียดสูง ผู้ป่วยที่รับประทานยา

5.ผู้ป่วยที่มีภาวะฮอร์โมนบกพร่องหรือฮอร์โมนเกินบางอย่าง

สัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูง

อาการนำของโรคความดันโลหิตสูงบางคนจะมีอาการปวดศีรษะตุบๆ บริเวณท้ายทอย หรือมีอาการมึนวิงเวียนศีรษะ ในรายที่เป็นมากบางคนอาจจะมาด้วยภาวะไตวาย แขนขาอ่อนแรง

การป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือคนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาโดยแพทย์ โดยการ

1.งดบุหรี่ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2.รับประทานอาหา

3.ไม่เครียด ทำจิตใจให้สงบ พักผ่อนให้เพียงพอให้ได้ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน

4.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริมที่เราไม่ทราบแหล่งที่มา เช่น ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน ซึ่งยาเหล่านี้ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Fact Knowledge, สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร