วันที่ 26มกราคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการฝากครรภ์คุณภาพ การคลอดที่ปลอดภัย โดยความร่วมมือของService plan สูติกรรมเขต11,MCH Board เขต11และศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ฯ

วันที่ 26มกราคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการฝากครรภ์คุณภาพ การคลอดที่ปลอดภัย โดยความร่วมมือของService plan สูติกรรมเขต11,MCH Board เขต11และศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ฯ

s__18890893 s__18890894 s__18890895 s__18890897

 

 

 

 

 

วันที่ 26มกราคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการฝากครรภ์คุณภาพ การคลอดที่ปลอดภัย โดยความร่วมมือของService plan สูติกรรมเขต11,MCH Board เขต11และศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลต่างๆๆในเขตสุขภาพที่11
– สถานการณ์การป่วยและตายของมารดาและเด็กเป็นตัวชี้วัดภาวะสุขภาพประชากรที่สำคัญ สามารถบอกถึงความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพ การดำเนินงานในเขตสุขภาพ11 มีนโยบายในการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการตายของมารดาและทารก พบว่ามีการดำเนินงานในหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาระบบการบริหาร งานMCH Board การกำหนดให้มีMCH manager ของจังหวัด และอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานคุณภาพบริการ การพัฒนาระบบการส่งต่อ
เครดิต ภูวดี ทองขาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *