โครงการ”สตรีคุระบุรีห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” และโครงการ”สตรีกะปงห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ในวันที่ 17/1/61

โครงการ”สตรีคุระบุรีห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” และโครงการ”สตรีกะปงห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม” ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ในวันที่ 17/1/61

s__18776166 s__18776164 s__18776162

 

 

 

 

 

 

 

❤️❤️❤️โครงการ”สตรีคุระบุรีห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม”

ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา
ในวันที่ 15/1/61❤️❤️❤️
🔮🔮🔮วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ🔮🔮🔮
🏝🏝🏝จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมีในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่11เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน🏜🏜🏜
🏖🏖🏖ผลการตรวจเต้านมปรากฎดังนี้🏖🏖🏖
1.ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 345 ราย
2.ซักประวัติจำนวน 245 ราย
3.ตรวจโดยแพทย์จำนวน 45 ราย
4.พบก้อนสงสัยจำนวน 35 ราย
5.ตรวจ MMC จำนวน 30 ราย
6.ตรวจอัลตราซาวด์จำนวน 28 ราย
🚒🚒🚒สรุปผลการตรวจดังนี้🚒🚒🚒
🏮🏮ผลการตรวจ BIRADS1 จำนวน 2 ราย🏮🏮
🎁🎁ผลการตรวจBIRADS2 จำนวน 17 ราย🎁🎁
🎀🎀ผลการตรวจBIRADS3จำนวน 3 ราย🎀🎀
🎉🎉ผลการตรวจBIRADS4จำนวน 1ราย🎉🎉
🎊🎊ผลการตรวจBIRADS5 จำนวน 0 ราย🎊🎊
🚘🚘ผลการส่งต่อจำนวน 4 ราย🚘🚘
s__18776165

❤️❤️❤️โครงการ”สตรีกะปงห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม”
ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พังงา
ในวันที่ 17/1/61❤️❤️❤️
🚦🚦🚦วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีใน อ.กะปงได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนให้ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ🛳🛳🛳
🚢🚢🚢จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมีในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่11เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน🗼🗼🗼
🏯🏯🏯ผลการตรวจเต้านมปรากฎดังนี้🏯🏯🏯
1.ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 128 ราย🏟🏟🏟
2.ซักประวัติจำนวน 117 ราย🗽🗽🗽
3.ตรวจโดยแพทย์จำนวน 22 ราย🎢🎢🎢
4.พบก้อนสงสัยจำนวน 15 ราย🏰🏰🏰
5.ตรวจ MMC จำนวน 12 ราย🎠🎠
6.ตรวจอัลตราซาวด์จำนวน 12 ราย🏕🏕🏕
🚒🚒🚒สรุปผลการตรวจดังนี้🚒🚒🚒
🏮🏮ผลการตรวจ BIRADS1 จำนวน 2 ราย🏮🏮
🎁🎁ผลการตรวจBIRADS2 จำนวน 8 ราย🎁🎁
🎀🎀ผลการตรวจBIRADS3จำนวน 1 ราย🎀🎀
🎉🎉ผลการตรวจBIRADS4จำนวน 0 ราย🎉🎉
🎊🎊ผลการตรวจBIRADS5 จำนวน 1 ราย🎊🎊
🚘🚘ผลการส่งต่อจำนวน 1 ราย🚘🚘

Cr:นางกนกวรรณ คุระพูล
:นางอมรทิพย์ วงศ์เมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *