โครงการมูลนิธิกาญจนบารมี และมีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดระนอง เป็นเวลา 3 วัน 8,9,10. ม. ค 2561

โครงการมูลนิธิกาญจนบารมี และมีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดระนอง เป็นเวลา 3 วัน 8,9,10. ม. ค 2561

 

s__18776147

s__18776148

 

 

 

 

 

 

 

s__18776149

s__18776150

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อการพัฒนาระบบคัดกรองเต้านม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองในผู้หญิงวัยทำงานได้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ และเข้าถึงบริการในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมไม่เกินระยะ 2

จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมี และมีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของจังหวัดระนอง เป็นเวลา 3 วัน 8,9,10. ม. ค 2561
ผลการตรวจเต้านมจังหวัดระนอง อำเภอเมือง ณ. สนามกีฬา

วันที่ 8 ม. ค 2561 มีดังนี้

ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด. 200 ราย
ซักประวัติ. 58 ราย
ตรวจโดยแพทย์. 32 ราย
พบก้อนสงสัย. 12 ราย
ตรวจ. MMG. 8 ราย
ตรวจ. U/S. 9 ราย

ผลการตรวจ BIRADS 1. 2 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 2 5 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 3 1 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 4 1 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 5 0 ราย

ผลการ Refer 1 ราย

 

ผลการตรวจเต้านมจังหวัดระนอง อำเภอกะเปอร์ ณ. เทศบาลตำบลกะเปอร์

วันที่ 9 ม. ค 2561 มีดังนี้
s__18776153
ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด. 105 ราย
ซักประวัติ. 105 ราย
ตรวจโดยแพทย์. 10 ราย
พบก้อนสงสัย. 4 ราย
ตรวจ. MMG. 2 ราย
ตรวจ. U/S. 3 ราย

ผลการตรวจ BIRADS 1. 0 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 2 3 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 3 0 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 4 0 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 5 0 ราย

ผลการ Refer                  0 ราย

ผลการตรวจเต้านมจังหวัดระนอง อำเภอสุขสำราญ ณ. โรงเรียนกำพวน

วันที่ 10 ม. ค 2561 มีดังนี้
s__18776157ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด. 320 ราย
ซักประวัติ. 320 ราย
ตรวจโดยแพทย์. 45 ราย
พบก้อนสงสัย. 15 ราย
ตรวจ. MMG. 8 ราย
ตรวจ. U/S. 8 ราย

ผลการตรวจ BIRADS 1. 4 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 2 4 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 3 0 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 4 0 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 5 0 ราย

ผลการ Refer 0 ราย

เครดิต พัชรภร คงหนู
อำนวย บรรลือพืช
8 ม. ค 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *