โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของจังหวัดชุมพร เป็นเวลา 2 วัน 4, 5 ม. ค 2561

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของจังหวัดชุมพร เป็นเวลา 2 วัน 4, 5 ม. ค 2561

s__18776140 s__18776139 s__18776138 s__18776137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อการพัฒนาระบบคัดกรองเต้านม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองในผู้หญิงวัยทำงานได้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ และเข้าถึงบริการในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมไม่เกินระยะ 2

จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมี และมีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของจังหวัดชุมพร เป็นเวลา 2 วัน 4, 5 ม. ค 2561
ผลการตรวจเต้านมจังหวัดชุมพร. อำเภอหลังสวน. ณ. ศาลาประชาคม วันที่ 5 ม. ค 2561 มีดังนี้

ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด. 197 ราย
ซักประวัติ. 153 ราย
ตรวจโดยแพทย์. 33 ราย
พบก้อนสงสัย. 22 ราย
ตรวจ. MMG. 13 ราย
ตรวจ. U/S. 15 ราย

ผลการตรวจ BIRADS 1. 2 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 2 7 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 3 4 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 4 1 ราย
ผลการตรวจ BIRADS 5 1 ราย

ผลการ Refer 2 ราย

เครดิต พัชรภร คงหนู
อำนวย บรรลือพืช
5 ม. ค 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *