วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA ( Referral System for Safe abortion ) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560  ประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA ( Referral System for Safe abortion ) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

s__18202685 s__18202684

 

 

 

 

 

s__18202687 s__18202686

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560
ประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA ( Referral System for Safe abortion ) ประจำปี 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ประเด็นในที่ประชุมได้มีการรายงานถึสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่
_ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และรอการกำหนดกฎกระทรวงแต่ละกระทรวงออกมา และ คณะกรรมการอิสระในการทำงานในส่วนกลาง
_ ความก้าวหน้าของเครือข่าย R-SA โดยมีตัวแทนแต่ละภาค ในประเด็นการดำเนินงาน การเข้าถึง ปัญหาอุปสรรค
ในการใช้ Medabon MVA. EVA โดยเชื่อมโยงกับของเอกชน การประชาสัมพันธ์ เช่น มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ P2H สายด่วน 1663 และในปลายปีที่ผ่านมา ทางเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้มีการผลักดันให้การยุติการตั้งครรภ์ แพทย์ทางเลือก สามรถเบิกเงินจาก สปสช. ได้ 3000 บาทต่อราย โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้รับบริการมากขึ้น___ในทุกอายุ
**** สำหรับภาคใต้ เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยง คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เดือนละ ประมาณ 50 คน เครือข่าย โรงพยาบาลทุ่งสง มีแนวโน้มเข้าถึงมากขึ้น 5-7 คน ต่อ สัปดาห์. ( ให้บริการวันพุธ ) รับจากทั้งเขตสุขภาพที่ 11 โดยเครือข่าย โรงพยาบาล 1663 และผ่านศูนย์อนามัย พบว่าอัตรามารดาวัยรุ่น ที่เข้ารับบริการ ประมาณ ร้อยละ 25 เมื่อคิดรวมกับวัยอื่นๆ
_ แผนที่จะดำเนินการต่อไป คือการจัด R-SA รายภาค เพื่อหาเครือข่ายรายใหม่ที่สนใจหรือมีการดำเนินงานแต่ยังไม่ได้เป็นเครือข่าย ทั้ง 4 ภาค

***􂘁􀅌*􏿿 ข้อร้องเรียนที่มีในภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 11 รพ. วชิระภูเก็ต ไม่บริการยาฝังคุมกำเนิดให้มารดาวัยรุ่นที่ walk in เข้ามา สุดท้ายเด็กตงไปรับบริการที่ โรงพยาบาลถลาง ทำทำมีข่าวในระบบ social

ผู้เข้าร่วมประชุม พ.ญ.วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์___นางชวนพิศ สุทิน และ นางสายใจ. โฆษิตกุลพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *