สรุปผลงานการเยี่ยมสำรวจอำเภอหัวไทร ในโครงการ PP excellence ใน วันที่15 พฤศจิกายน 2560อำเภอหัวไทร

สรุปผลงานการเยี่ยมสำรวจอำเภอหัวไทร ในโครงการ PP excellence ใน วันที่15 พฤศจิกายน 2560อำเภอหัวไทร

 

s__60465287

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลงานการเยี่ยมสำรวจอำเภอหัวไทร ในโครงการ PP excellence ใน วันที่15 พฤศจิกายน 2560
นำโดย นายแพทย์ไกรวุฒิก้วนหิ้น ผอ.ศูนย์อนามัยที่11และคณะทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลหัวไทรและเครือข่ายอำเภอหัวไทร ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนพ.ยุทธพงศ์ ณ นคร ผู้อำนวยการและคณะทำงานภายในโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการทีมงานโรงพยาบาล
สถานการณ์สุขภาพ(Health literacy) มีข้อมูลด้านสุขภาพวัยรุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าระดับเขตและประเทศ
ประเด็นการเยี่ยมสำรวจ มีดังนี้
1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อ พันประชากร
2.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 10
3.ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า20ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
(ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) มากกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services)และการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
2.การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สถานการณ์..HL.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ระดับดี ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับเขตและประเทศ

ผลลัพธ์ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุขพบว่า อำเภอหัวไทรเป็นอำเภอ PP Excellence ติดดาว
กระบวนการคุณภาพ
1.พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน พบว่า โรงพยาบาลหัวไทรมีระบบการให้บริการให้คำปรึกษาคัดกรองประเมินกลุ่มเสี่ยง การดูแลและการส่งต่อ ให้ช่องทาง 1663
2.พัฒนาระบบการศึกษามีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ มีระบบช่วยเหลือดูแลเหมาะสม พบว่า โรงเรียนในอำเภอหัวไทรมีครูแนะแนวสอนและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
3.พัฒนาระบบช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธ์และการจัดสวัสดิการสังคมในวัยรุ่น พบว่า
เครือข่ายอำเภอหัวไทรการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีการจัดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและส่งเสริมการสื่อสารโดยเทคโนโลยีทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5.พัฒนาส่งเสริมการบูรณการการดำเนินงานทุกภาคส่วน
ผลงานเด่น จากการเยี่ยมพบว่ารพ.สต.เขาพังไกรดีเด่นระดับประเทศ
ผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สาธารณสุขอำเภอหัวไทร พัฒนาส่งเสริมการบูรณการการดำเนินงานทุกภาคส่วน
ผู้อำนวยการรพ.สต.เขาพังไกร

 

นำนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ด้วยคติที่ว่า ให้ใจ ใส่ใจ เหมือนคนครอบครัวเดียวกัน เจ้าของสุขภาพคือคนในเขาพังไกร
นายกอบต.และปลัดตำบลเขาพังไกร มีการสนับสนุนงบประมาณและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ

 

 

งานวัยรุ่นนำนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยการเพิ่มช่องทางนำเสนอ โครงการ 1 โครงการ 1 Project นำร่อง

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นในชุมชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

มยุรีบุญวรรณ

21/11/60

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *