Start up PP excellence. “ Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

Start up PP excellence. “ Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

 

s__60465209s__60465210

 

 

 

 

 

 

 

 

Start up PP excellence. “ Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะเยี่ยมสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เขตสุขภาพที่11 นำโดย นางสาโรช สิมะไพศาล ที่ปรึกษาศูนย์อนามัยที่11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยมี นายแพทย์พีระ คงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และคณะ
ในการดำเนินงานการพัฒนาระบบPP งานวัยรุ่น
ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีทั้งระบบและเชิงรับ
<<เชิงรุกดำเนินงานในโรงเรียน มีการพัฒนาแกนนำนักเรียน และระบบการสื่อสารด้วยLine Technology ระบบการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. โดยใช้วิธีการเสริมพลัง เรียนรู้ร่วมกัน คืนข้อมูลสู่ชุมชน และให้คำปรึกษา เป็นกระบวนการหลัก ส่งผลให้ อสม. เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนที่มีสมรรถนะสูง กล้าคิด วิเคราะห์ สามารถวางแผนงานโครงการ ประสานแหล่งทุนจากท้องถิ่น ประเมินและสรุปผลงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็น Health Leader ที่สามารถชักจูง และสร้างความเชื่อถือจากชุมชนได้ ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน
<<เชิงรับ รพ.มีระบบการคัดกรอง การให้คำปรึกษากลุ่มเสี่ยงและระบบการส่งต่อ ในการยุติการตั้งครรภ์ และติดตาม
<<ระบบเชิงรุกเครือข่ายร่อนพิบูลย์ ยังทำได้ไม่ครอบคลุมจึงยังเป็นประเด็นอัตราการคลอดวัยรุ่นยังสูงกว่าระดับจังหวัด เขตและประเทศ
Cr.ชวนพิศ สุทิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *