การพัฒนาการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ระหว่าง วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

การพัฒนาการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ระหว่าง วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

s__15704120 s__15704121 s__15704122 s__15704123 s__15704124

 

 

 

 

 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จัดการประชุมการพัฒนาการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ระหว่าง วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องนรพัฒน์ อาคาร 2ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็งผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานclusterวัยรุ่น ปี 2561โดยมีนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ และนายแพทย์ประวิช ชวชลาศัย ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานสุขภาพวัยรุ่นของศูนย์อนามัยที่ 1-12!สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และส่วนกลาง ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ประเด็นที่ต้องดำเนินการ คือการพัฒนา สถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพศ. รพท. รพช. ผ่านเกณฑ์ YFHS ร้อยละ 85
( สถานการณ์ปี 2560 ผ่าน ร้อยละ 70 / ระดับประเทศร้อยละ 80 )

ผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 75 ( สถานการณ์ปี 2557- 2560 ผ่านร้อยละ 32.43, 52.70 , 59.40 และ 68.92 เขตสุขภาพที่ 11 ตามลำดับ / ระดับประเทศ ร้อยละ 72.21 )

สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ ครบ 3 ปี จะมีการประเมินซ้ำ โดยใช้เกณฑ์ แต่เน้นประเด็นสำคัญ ในบางเรื่องให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการใช้ Scoring ให้มีคะแนนเฉลี่ย ระดับ 2.5-3 ประเมินซ้ำในปี 2561 ร้อยละ 20

สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

_อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15-19 ปี จากทะเบียนราษฎร์ ปี 2559 อัตรา ประเทศ 42.5 ต่อ พัน / เขตสุขภาพที่ 11 อัตรา 44.7 ต่อพัน แต่มีแนวโน้มลดลงในภาพรวม

_แต่อัตราการป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น และเยาวชน อายุ 15-24 ปี ปี 2556-2559 อัตราป่วยต่อ แสน 93.6 , 103.4 , 127.1 และ 1434 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ้างอิง จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ==> ในปี 2559 โรคติดต่อจำนวน 8 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส , หนองใน , หนองในเทียม , แผลริมอ่อน , ฝีมะม่วง , เริมที่อวัยวะเพศ , หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

_เพราะฉะนั้นในพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธุ์ที่ปลอดภัย การเข้าถึงถุงยางอนามัย เป็นสิ่งสำคัญ

_ความก้วหน้าการจัดตั้งอนุกรรมการ ในเขตสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต มีการจัดตั้งและ ดำเนินการลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดพังงา ได้ประสาน กับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สสจ. และผู้รับผิดชอบงาน กันอย่างต่อเนื่อง / เพราะต้องรายงาน สำนักความก้าวหน้าให้สำนัก อพ. 2 ครั้ง ต่อ เดือน

สายใจ โฆษิตกุลพร สรุป ( ผู้เข้าร่วมประชุม นางชวนพิศ สุทิน และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร )
กลุ่มงานวัยรุ่น
จากหนังสือเชิญร่วมการประชุมการพัฒนาการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามมาตราฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ อ. อนามัยการเจริญพันธุ์ และเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว)วันที่ 19-20 ตค 60 ณ อนามัยการเจริญพันธุ์ นนทบุรี วันที่ 12/10/2560เลขรับ 77228
http://hpc11.go.th/calendar_program/uploads/pdf_5427/77228-.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *