ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร วันที่ 31 สิงหาคม 2560 _

ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร วันที่ 31 สิงหาคม 2560 _

 

s__48398734

s__48398735 s__48398737 s__48398738 s__48398739 s__48398740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร
__ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งตะโก
__ผู้เข้าร่วมประเมิน ประมาณ 30 คนประกอบด้วย
___ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้อง ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของโรงพยาบาล
___สสอ. ทุ่งตะโก___นายกเทศบสลตำบลทุ่งตะไคร___ครูผู้สอนเพศศึกษาและระบบการช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา___โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
___และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล หลังสวน __พะโต๊ะ ___สังเกตุการณ์ __เนื่องจากทุ่งตะโกเป็นโรงพยาบาลแรกที่ขอรับการประเมินมาตรฐาน YFHS
___หัวหน้างานส่งเสริมสำนักงานสาธารณสุขชุมพร และผู้รับผิดชอบงาน

__จากการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนในเวทีวันนี้ ___พบว่าการดำเนินงานของคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งตะโก เน้นการดำเนินงานเชิงรุก มาก โดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพร ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานเชิงรุกที่มีความครอบคลุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ( เป็น MT ) ของเขต และจังหวัดด้วย ในการดำเนินงาน มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในระบบการคัดกรอง การดูแลแต่ละกลุ่มของวัยรุ่น มีระบบการส่งต่อ และระบบการติดตาม ___ในภาพสาธารณสุข รวมทั้ง สสอ. จจะเป็นผู้สนับสนุนด้านทักษะ แก่ ครู __พ่อแม่ __ผู้ปกครอง ___และวัยรุ่นและเชื่อมโยงการทำงานถึงชุมชน

_อปท. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร__มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ให้แก่ชุมชน__โรงเรียน ทั้ง 2 แห่งนี้ และกำลังขยายไปสู่โรงเรียนประถมศึกษา ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทต่อปี ให้แก่โรงเรียน เพื่อสร้างกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะชีวิต ( เพศวิถีศึกษา )และสนับสนุนสำหรับเด็กนอกระบบ เช่น กศน. ในการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต เช่นกัน

___ในส่วนของ ตัวแทนโรงเรียนทั้ง 2 ที่เป็นตัวแทน และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยม และเป็นโรงเรียนคู่เครือข่าย ( OHOS ) ___มีระบบการคัดกรองนักเรียน __แต่มีการสอนเพศศึกษารอบด้าน 16 คาบ / ปี และคิดว่ามีความสำคัญ มีการสร้างแกนนำในโรงเรียน__เพื่อการเข้าถึงของนักเรียน ได้อย่างครอบคลุมร้อยละ 100 คุณครูทุกคนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องเหล่านี้__ยอมรับ__เปิดใจ__มีบริการการเข้าถึงถุงยางอนามัย__ยาคุมฉุกเฉิน__มีระบบส่งต่อกับโรงพยาบาลอย่างชัดเจน__ในหลายช่องทางและเก็บเป็นความลับ ( ครูรับทราบเกี่ยวกับ พรบ. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

___ในส่วนของชุมชน ครอบครัว มีการอบรมผู้ปกครอง พ่อ แม่ เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศ

และครอบครัวส่วนใหญ่จะยอมรับกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว__กับการดูแลวัยรุ่น

___จะเห็นการเชื่อมโยงระบบที่ค่อนข้างเหนียวแน่น ในการบูรณาการงานทั้งระบบอำเภอของ สสอ. รพ. ทุ่งตะโก

___จากสถานการณ์ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ใน โรงเรียนมีแนวโน้มลดลงทั้ง 2 โรงเรียน และเด็กเข้าถึงบริการที่จัดให้เอื้อต่อการเข้าถึง

___ผลการประเมิน ผ่านมาตรฐาน YFHS

___และเป็นโอกาสดีที่ได้มีการพูดคุยทั้งในเวทีและนอกรอบเกี่ยวกับการดำเนินงานวัยรุ่นกับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ. ชุมพร __เช่นการพัฒนาโรงพยาบาลที่เหลือเพื่อขอการประเมิน__ระบบการส่งต่อ เครือข่ายในการยุติการตั้งครรภ์ 1663 หรือ RSA และการจัดประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด___เนื่องจากพบว่าในปีนี้วัยรุ่นการทำแท้ง__และเสียชีวิต_แต่ก็ข้อมูลหลายที่ไม่มีการเปิดเผย ___มีแนวโน้มที่จะมีความสำเร็จในการได้แลกเปลี่ยนในวันนี้ และมีข้อตกลงจะดำเนินการประชุมอนุกรรมการระดับจังหวัด ต้น ตุลาคม 2560

_ผู้ประเมิน_นางมยุรี บุณวรรณ __นางสาวปรียานุช. มณีโชติ___นายธีรกานต์. เสถียร __

และนางสายใจ โฆษิตกุลพร

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *