Like Happen กิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 21สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Like Happen กิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 21สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

s__46981295 s__46981296 s__46981297

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ได้รับเกียรติจากนายทศพร จันทรประวัตินายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานเปิดการประชุม นายแพทย์ธานินทร์ กล่าวรายงานและบรรยายการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมประกอบด้วยการมอบโล่ห์เกียรติยศแก่เยาวชนต้นแบบและเกียรติบัตรแก่ผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศรอบด้าน นิทรรศการงานทำมือจากเครือข่ายนาไม้ไผ่ นิทรรศการจากวิทยาลัยเอสแทคภาคใต้ การทำบันทึกข้อตกลง4ฝ่ายแสดงเจตจำนงร่วมกันในการดำเนินงานวัยรุ่นเพื่อขยายลงสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
และศูนย์อนามัยที่ 11 ทำการบันทึกถ่ายทำรายการ Like HAPPEN เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของเครือข่ายต่อไป
#Like HAPPEN
เครดิต ชวนพิศ สุทิน มยุรี บุญวรรณ
กลุ่มงานวัยรุ่น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11
21/8/2560

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *