โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและการจัดบริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น_ปีงบประมาณ 2560 โดย__สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและการจัดบริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น_ปีงบประมาณ 2560 โดย__สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

s__46981282

 

 

 

 

 

 

 

s__46981285

 

 

 

 

 

 

 

s__46981286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและการจัดบริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น_ปีงบประมาณ 2460 โดย__สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

__วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสอ. เมืองภูเก็ต
__ เพื่อพัฒนาเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( สำหรับผู้รับผู้รับผิดชอบ__แจ้งว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย )

__สำหรับเครือข่ายอำเภอเมืองภูเก็ต__หลังจากได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น___และให้แต่ละเครือข่ายได้เล่าถึงโครงการกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับวัยรุ่นและเยาวชน
__โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตัวแทน 2 คน โดยฝ่ายเวชกรรมสังคม __มีการดำเนินงานบริการเกี่ยวกับวัยรุ่นทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ในเชิงรับใช้ OSCC ในการดำเนินงานเกี่ยวกับวัยรุ่น ที่มีปัญหา มีระบบการเชื่อมโยงในโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ดูแลเฉพาะรายๆ ไป เช่นกรณีความรุนแรง การถูกละเมิด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จะมีการดำเนินการ ที่ครบวงจร เช่นการยุติการตั้งครรภ์ __การดูแลทางด้านสังคม __จิตใจ__การติดตามดูเมื่อจำหน่าย แต่อาจจะยังขาดการคุมกำเนิดกึ่งถาวร

__ส่วนการทำงานเชิงรุกจะมีงานเวชกรรมสังคม ได้งบประมาณจาก อบจ. ดำเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการเสริมทักษะชีวิตทางเพศ _ยาเสพติด__ในโรงเรียน และระบบการคัดกรอง
__สสอ.เมืองภูเก็ต___เมือสัปดาที่แล้ว__ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น ทั้งอำเภอ__ในปีงบประมาณ 2561

รพ.สต. ราไว _วิชิต_เกาะมะพร้าว___โดยเฉพาะ รพ.สต. ราไว และ รพ.สต. วิชิต __มีการดำเนินงานวัยรุ่นทั้งเชิงรับและเชิงรุก__ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. สร้างกิจกรรมในโรงเรียน _ชุมชน และใช้ตัวแทนของกลุ่ม NGO เข้ามาร่วมพัฒนา __แต่ไม่มีระบบการเชื่อมโยงส่งต่อ
__กศน. เมืองภูเก็ต มีนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาในระบบค่อนข้างมากและมีแนวโน้มมากขึ้น อายุก็จะน้อยลงเรื่อยๆ
เน้นการสร้างทักษะชีวิต__กระบวนการต่างๆ การสอนเพศศึกษา__ยาเสพติด
___อปท. ไม่ได้มาร่วม __

___จากการได้ชวนเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนพบว่าทุกเครือข่ายมีการสร้างกิจกรรม _แผนงานโครงการ เพียงแต่ขาดระบบการเชื่อมโยง__และการเติมเต็มใน บางประเด็น

__วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลถลาง___สสอ.ถลาง มีความเข้มแข็ง__และมีการดำเนินงานนำร่องในตำบลศรีสุนทร และ ตำบลไม้ขาวอัตราการคลอดในวัยรุ่นค่อนข้างสูง

และได้ดำเนินการการดูแลสุขภาพวัยรุ่นใน 2 รพ.สต.นี้
และเมื่อได้แลกเปลี่ยนในเวที ลักษณะการดำเนินงาน คล้ายกับอำเภอเมือง คือ กศน._โรงเรียนมิตรภาพ 15 มีระบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาทักษะชีวิต ได้ใช้เครือข่าย NGO เช่นเดียวกัน คือ ในนามป้าแป๋ว ลุงเกียรติ ซึ่งเป็นอดีตศึกษานิเทศก์ และมีความสนใจในเรื่องนี้. มาหลายปีแล้ว และดำเนินการสร้างกิจกรรมให้กับจังหวัดภูเก็ต _พังงา_ระนอง ___แต่ในระบบการส่งต่อ __การเชื่อมโยงยังไม่มีระบบ

__ผู้เป็นวิทยากร _นางสายใจ โฆษิตกุลพร และ นายธีรการต์ เสถียร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวัยรุ่น โรรงพยาบาลทุ่งสง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *