สรุปการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (PP Accreditation) เขตสุขภาพที่11 ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN วันที่ 9-10/08/60 โรงแรมทวินโลตัส cluster วัยรุ่น

สรุปการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (PP Accreditation) เขตสุขภาพที่11 ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN วันที่ 9-10/08/60 โรงแรมทวินโลตัส cluster วัยรุ่น

 

 

s__46981252

 

 

 

 

 

 

s__46981249s__46981248

 

 

 

 

 

 

s__46981251

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (PP Accreditation)
เขตสุขภาพที่11 ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN
วันที่ 9-10/08/60 โรงแรมทวินโลตัส cluster วัยรุ่น
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบจาก สสจ. ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช, ชุมพร, กระบี่ รพ ถลาง โรงพยาบาลทุ่งสง นำโดยแพทย์ และทีมทุ่งสง5ท่าน
เพื่อทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ การ Scoring PP_Excellence ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN ในระดับอำนวยการและระดับสถานบริการ ซึ่งในกลุ่มได้ชวนพูดคุยหารือและสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1.ประเด็น Health literacy ความรอบรู้สุขภาพของวัยรุ่น
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ:อัตราคลอดมีชีพในหญิง 15-19ปี และร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า20ปี และจากการพูดคุยควรจะเพิ่ม วัยรุ่นหลังการคลอดหรือแท้งต้องได้รับการคุมกำเนิดร้อยละ80 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะปรากฎอยู่ในHDCอยู่แล้ว ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน
2. ประเด็นAppreciation
Scoring ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของอำนวยคือสถานบริการสาธารณสุขได้รับการประเมินผ่านมาตรฐาน YFHS”
*บุคคลากรสาธารณสุขได้รับการยอมรับเป็นผู้นำด้านวัยรุ่น
ซึ่งทางสสจ.ได้ทำทะเบียนเก็บข้อมูล
3.ประเด็น PHB&DHB (partnership excellence)
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จมีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

*บุคคลากรสาธารณสุขได้รับการยอมรับเป็นผู้นำด้านวัยรุ่น
ซึ่งทางสสจ.ได้ทำทะเบียนเก็บข้อมูล
3.ประเด็น PHB&DHB (partnership excellence)
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จมีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
*บุคลากรในอำเภอนั้นๆได้รับการยอมรับเป็นผู้นำวัยรุ่น(Health Leader)
4.ประเด็น PIRAB
การดำเนินงานต้องมีมาตรการสู่ความสำเร็จซึ่งดูได้จากแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดข้อมูล การสื่อสาร นำระบบsocial มาใช้ประโยชน์
5. ประเด็น Empowerment.
สิ่งดีๆที่ดำเนินการและสามารถเล่าสู่กันฟังได้
ซึ่งแต่ละประเด็น มีระดับการให้คะแนน ซึ่งสามารถนำมาbenchmark ในกลุ่มของจังหวัดในเขตสุขภาพ11ต่อไป
**วันที่2ของการประชุม
ได้มีการvoteเรื่องราวดีๆของ7จังหวัดในการทำVTRที่ครอบคลุมHAPPENผลที่ได้ ได้รับเงินรางวัล1000บาทได้แก่งานวัยรุ่น อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Cr.ชวนพิศ
16/8/60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *