ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับทัองถิ่น วันที่9-10 สค.60

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับทัองถิ่น วันที่9-10 สค.60

 

 

s__46981232 s__46981233 s__46981234 s__46981235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่9-10สค.2560จากประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับทัองถิ่น
จัดโดยสำนักอนามัยเจริญพันธ์ุกรมอนามัย สคส และสสส.
ประธานการประชุม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
ผู้เข้าการประชุม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นทุกภาค
ประเด็นการถอดบทเรียนและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับทัองถิ่น
รูปแบบการประชุม เสวนาการดำเนินงานวัยรุ่นระดับทัองถิ่น4ภาค การถอดบทเรียนความสำเร็จจากพื้นที่แต่ละภาคโดยภาคใต้มีตัวแทนจากตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง ตัวแทนจากตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนจากอบต.ป่าแก่หินตก อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และตัวแทนจากอบต.จังหวัดพัทลุง
คาดหวัง ได้รูปแบบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ต่อไปเวทีการประชุมครั้งนี้ ประธานการประชุมได้บรรยายและมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายที่สำเร็จ
เครดิต มยุรี บุญวรรณ สายใจ โฆษิตกุลพร
ปรียานุช มณีโชติ
กลุ่มงานวัยรุ่น
10/8/2560

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *