การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่นภาคใต้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่นภาคใต้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิสร้างความเข้าใจในหญิงร่วมจัดการประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่นภาคใต้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเลควิวเทอเรส แอนสปา โดยมีนายแพทย์ดนัย ธีวันดารองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เปิดประชุม และบรรยาย เรื่อง”การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้
ศูนย์อนามัยที่๑๑ศูนย์อนามัยที่๑๒สสจ.ในเขตบริการสุขภาพที่๑๑สสจ.ในเขตบริการสุขภาพที่๑๒และเครือข่ายจากอบจ.อปท.อบต.ใน14จังหวัดภาคใต้โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์คณะครูและนักเรียน ผู้นำทัองถิ่นตำบลป่าแก่หิน อำเภอทุ่งหว้ารวม ๑๕๐คน รูปแบบการเสวนา การทำกลุ่มถอดบทเรียน การแสดงของนักเรียน ทูบีนัมเบอร์วัน และการจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับวัยรุ่น

ภาพจาก LINE:ปรียานุช มณีโชติ

เครดิต มยุรี บุญวรรณ ปรียานุช มณีโชติ
กลุ่มงานวัยรุ่น
19-07-2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *