Weekly(11-17/7/60) Cluster วัยรุ่น

Weekly(11-17/7/60) Cluster วัยรุ่น

s__44277946

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster วัยรุ่น

11-17/7/60 พัฒนา อสม.เครือข่าย รพ.สต.บ้านบางบูชา จำนวน 74คนเพื่อสร้างเสริมให้มีทักษะและเกิดความมั่นใจในการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

13-14/7/60 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม 11จังหวัดของเขต11 จังหวัดสุราษฎร์และพังงา

12-14/7/60 ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่าย รพ.สต.บ้านบางบูชาจำนวน 8หมู่บ้าน

13-14/7/60 โครงการสร้างเสริมทักษะป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสำหรับน้องๆ ปวช.1-2 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ได้รับการสนับสนุนงบจาก อบต.หนองหงษ์ร่วมกับทีมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นืรพ.ทุ่งสง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *