โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการขอรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS )& อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ รพ. เชียรใหญ่ และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 3 พ.ค.60

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการขอรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS )& อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ รพ. เชียรใหญ่ และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 3 พ.ค.60

 

 

s__41173058 s__41173059 s__41173060 s__41173061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้า 9:00-12:30 น. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการขอรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS )& อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ รพ. เชียรใหญ่ และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น โดย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11 ( Cluster วัยรุ่น )

รูปแบบการร่วมกันนำเสนอของ รพ. เชียรใหญ่ และ เครือข่าย 10 รพ. สต. สสอ. อปท. => บริบท , สถานการณ์ การตั้งครรภ์ การคลอด ระบบการเชื่อมโยงกับเครือข่าย และ ระบบการส่งต่อ และ พื้นที่สามารถวิเคราะห์ตนเอง ( ประเมินตนเอง ) จุดเด่น จุดด้อย โอกาสพัฒนา ที่จะต้องรีบดำเนิน คือ การสื่อสาร และการเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แม้ว่า สถานการณ์คลอดในมารดาวัยรุ่น ไม่เกินเกณฑ์ แต่ ทางพื้นที่ จะลดให้ได้

และที่ผ่านมาในระบบการส่งต่อ ผู้รับผิดชอบงานได้ดำเนินการตามระบบ แต่ปัญหาที่ทำให้ไม่มีการส่งต่อ เพื่อเป็นทางเลือกให้เด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และต้องการยุติการตั้งครรภ์ =>> ยังขาดความร่วมมือจากแพทย์ ที่ไม่เขียนใบส่งตัว ทำให้เด็กขาดโอกาส และอาจจะต้องไปทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย หรือ ตั้งครรภ์ต่อ

และเป็นบรรยากาศที่ดีในการร่วมกัน เติมเต็ม ในประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ และทีมมีความตั้งใจในการพัฒนา เพื่อให้เกิดระบบการบริการสำหรับวัยรุ่น ทั้งด้านกาย จิต สังคม

ผลที่คาดว่า : โรงพยาบาลมีระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่นที่ได้มาตรฐาน และการมีระบบการส่งต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในและภายนอก รพ.

เครดิต : นางมยุรี บุญวรรณ , นส. ปรียานุช มณีโชติ , นางสายใจ โฆษิตกุลพร และ นางเสาวลักษณ์ ดวงสุวรรณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *