โครงการสานพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ วันที่ 27- 28 มีนาคม 2560 เวลา 8:30 – 20:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

โครงการสานพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ วันที่ 27- 28 มีนาคม 2560 เวลา 8:30 – 20:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

s__38035639

s__38035636

 

s__38035638

 

 

 

 

 

s__38035640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประสานพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพโซน 2
ศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้จัดโครงการสานพลังเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ วันที่ 27- 28
มีนาคม 2560 เวลา 8:30 – 20:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษพิษภัยของปัญหายาเสพติด
โดยการนำน้อง ๆ เยาวชนตำบลนาไม้ไผ่ มีน้องๆจากโซน2 ประกอบด้วย อำเภอบางขัน
นาบอน ทุ่งใหญ่ ทุ่งส่ง ร่อนพิบูลย์ ฉวาง ถ้ำพรรณรา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน สนับสนุนงบประมาณ จาก ป.ป.ส.ภาค8
โดยกระบวนการอบรม โดยทีมงานพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อบต.นาไม้ไผ่ และ นายธีรกานต์ เสถียร นักวิชาการสาธารณสุข มีความโดดเด่นด้านเยาวชน ร่วมกระบวนการอบรมในครั้งนี้ด้วย
เครดิต จาก นายธีรกานต์ เสถียร งานวัยรุ่น ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง
เครดิต จาก นางสุจิตรา ป้านวัน รองปลัด อบต. นาไม้ไผ่
จาก Line Gr. ทีมดูแลกลุ่มวัยรุ่นนครฯ
จาก Line Gr. เครือข่ายดูแลวัยรุ่นทุ่งสง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *