เยี่ยมทีมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นณ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 17 มีนาคม 2560

เยี่ยมทีมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นณ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 17 มีนาคม 2560

 

s__37740569

 

 

s__37740570

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมทีมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้นำส่งเสริมสุขภาพเขตภาพที่ 11 เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 11  ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 11 ได้บันทึกเทปรายการ BIrd eye View แนวทางการพัฒนางานกลุ่มวัยรุ่น
การดำเนินงานวัยรุ่นของโรงพยาบาลทุ่งสงภายใต้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงโดยทีมสหวิชาชีพมีกระบวนการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้กับเยาวชนมีระบบยุติการตั้งครรภ์โดยสูตินารีแพทย์รับวัยรุ่นท้องไม่พร้อม แบ่งเป็นอายุครรภ์น้อยกว่า8สัปดาห์ ยุติการตั้งครรภ์โดยให้ยาไปทานที่บ้านอายุครรภ์ตั้งแต่8-18 สัปดาห์ รับเป็นผู้ป่วยใน และนัดติดตามผลเพื่อคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรเช่นการฝังยาคุมกำเนิดทุกราย ในในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็น 100%
พัฒนาระบบสื่อสารที่เข้าถึงง่ายโดยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คได้แก่ LINE ,Facebook รวมทั้งการใช้โทรศัพท์สายตรงจัดบริการเชิงรุกอกชุมชนมีกลุ่มจิตอาสาในการช่วยคัดกรองวัยรุ่นที่มีปัญหาผลการดำเนินงานพบว่ากิจกรรมเป็นประโยชน์เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน นักเรียน ของตำบลนาไม้ไผ่โดยให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้เยาวชนดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมรวมจนได้รับรางวัลโดยกิจกรรมทั้งหมดได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้อัตราการคลอดหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีอยู่ที่ 20 ต่อ 1000 ประชากร
ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวข้องกับนโยบายในส่วนจังหวัดส่งเสริมให้งานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นขับเคลื่อนไปด้วยดีเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลเข้าถึงได้ง่าย ยุทธศาสตร์ OHOS 1โรงพยาบาล1โรงเรียน รวมทั้งพระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นประกอบด้วยคณะกรรมการทำงานทำให้วัยรุ่นมีสิทธิ์มากขึ้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์
อำเภอทุ่งสง เป็นอำเภอโมเดลในระบบการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นทุ่งสงมีความพร้อมด้านบุคลากรทีมสหวิชาชีพการยอมรับความจริงเกี่ยวกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่มีสถานบริการสาธารณสุขรองรับในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเป็นยุทธศาสตร์ OHOS 1โรงพยาบาล 1โรงเรียน
นครโมเดล “ระบบสุขภาพประชารัฐ”
เทคโนโลยี LINE Self care on line วัยรุ่นทุกคนใช้เป็น”การสื่อสารเข้าถึงองค์ความรู้จากรัฐสู่เยาวชนโดยตรง”
การบันทึกเทปรายการ Bird Eye View แบ่งเป็นสองส่วนภาคเช้าทีมผู้บริหารเชิงนโยบายระดับอำเภอเครือข่ายอำเภอ ซึ่ง นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นผู้ดำเนินรายการมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
1.นายทศพร จันทร์ประวัติ นายอำเภอทุ่งสง
2.นายสุริยะ วงศ์มยุรา สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง
3.นางณิชารีย์ มีฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
4.น.ส.วรรณวิศา อยู่เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุข
5.นาง อารี สุภาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
6.นางปุญชรัศมิ์ สวัสดิสิงก์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกสูตินารีเวช
7.นางเพียงใจ ตัณฑชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ส่วนภาคบ่ายทีมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
1.นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.นางสุวรรณา สุทมุสิก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3.นางเสาวลักษ์ ดวงสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ในวันที่ 2 ของการถ่ายทำคือวันที่ 18 มีนาคม 2560 พลังเครือข่ายผู้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมในพื้นที่
(อบต. นาไม้ไผ่)
ผู้ร่วมเสวนา 1. นายชัยพิภัทร รัตนบุรี นายก อบต. นาไม้ไผ่
2.นายนภดล ไชยศร ปลัด อบต.นาไม้ไผ่
3.นายสายัญ นิธิกุลกาญจ์ รองนายก อบตฺ นาไม้ไผ่
4.นางสุจริตรา ป้านวัน รองปลัด อบต.นาไม้ไผ่
ช่วงบ่าย พบทีมกลุ่มเยาวชนยิ้มเฉ่งให้ด้วยใจตำบลนาไม้ไผ่
ผู้ร่วมเสวนา แกนนำวัยรุ่นผู้นำกิจกรรม จำนวน4-5คน

เครดิตร นางมยุรี บุญวรรณ cluster วัยรุ่น
กนกวรรณ คุระพูล (ผู้ทำ VTR ,สรุปเนื้อหา)
19 มี.ค. 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *