ศูนย์อนามัยที่ 11จัดอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

ศูนย์อนามัยที่ 11จัดอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

s__9338883ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราชร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรสาธารณสุข ให้เป็นผู้นำในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
( Digital Care manager ) ในเขตสุขภาพที่ 11 และเพื่อสร้าง Family Care team ในการคัดกรอง แก้ไข ส่งต่อ สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในตำบลสร้างสุขภาพ Digital Long Term Care กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดพังงา จำนวน 85 คน โดยมีนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พบปะและมอบนโยบายในการดำเนินงาน Long Term Care โดยการใช้ระบบ Digital ทั้งนี้ นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และคณะร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร digital CM
ชุดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร online การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างไร้รอยต่อ
cr     :นางกนกวรรณ คุระพูล
s__9338884                                     :นางอมรทิพย์ วงศ์เมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *