ศอ.๑๑ จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care managerวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม จ.กระบี่

ศอ.๑๑ จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care managerวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม จ.กระบี่

ศอ.๑๑ จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผอ. ศูนย์อนามัยที่๑๑ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care managers__9330854
s__9330856 s__9330857เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรสาธารณสุขเป็นผู้นำในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ( Digital Care manager )ในเขตสุขภาพที่ 11และเพื่อสร้าง Family Care team ในการคัดกรอง แก้ไข ส่งต่อ สนับสนุน ในการดูแลผู้สูงอายุในตำบลสร้าง สุขภาพ Digital Long Term Care
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำการจัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager)ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ. รพช. รพท. สสอ. รพสต. จำนวน 60 คน
โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
๑การใช้ Line Group
การส่งต่อเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
> การวางแผน การส่ง case ประเด็น
^ ภาพ > คน / ชุดความรู้
^ vtr. >> ลงโปรแกรม >>ทบองปฎิบัติ
^ การเขียน note > ใบ refer ( Hx , PE ,lab , ประเด็นเฉพาะฯ)
> การบันทึก note
> การส่ง note > การจ่าหน้าซอง
> การรับ case > motion หรือ ข้อความ
> การรางานผลการเยี่ยม
> การให้ขีอคิดเห็นผลการเยี่ยม
การดูแล แบบ. Real time
๒.group line tele conference
๓. FB live
๔.การใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO
ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรุ้ และสามารถใช้สื่อsocail media อย่างเต็มประสิทธิภาพและสร้าง Family Care term ที่มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพในระดับรพสต.ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเพื่อการดำเนินงานตำบล Long Termที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบ Digital
ทีม RH. เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ 2 ท่าน.
นางสาว พัชรภร คงหนู.
นางกนกวรรณ. คุระพูล
1. ม ค. 60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *