ร่วมสำรวจข้อมูลภาวะโภชนาการและการประเมินพฤติกรรสุขภาพวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี

ร่วมสำรวจข้อมูลภาวะโภชนาการและการประเมินพฤติกรรสุขภาพวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี

s__8470898  s__8470899 s__8470896
โดยใช้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่  11  ระหว่างวันที่ 26-28  ธันวาคม  2559
พื้นที่เป้าหมาย  คือ  โรงเรียนมัธยมศึกษา  คือ  โรงเรียนเมืองกระบี่  และ อาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก  จำนวนข้อมูลที่เก็บจำนวน  995 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานด้านสถานการณ์สูง  ดี  สมส่วน และพฤติกรรมสุภาพ  เช่น การบริโภคอาหาร  กิจกรรมทางกาย  การพักผ่อนนอนหลับ  สุขภาพในช่องปาก

จากการประสานงาน  เครือข่ายที่ผ่านมา มีการทำ  VDO  Conference  1 ครั้ง
ประชุมเพื่อหาข้อตกลงในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  กับ สสจ. สำนักโภชนาการ  ศูนย์อนามัย  1  ครั้ง
ในการประสานงานกับ สสจ.  พื้นที่  สำนักโภชนาการ  ประสานงานกันได้ดีระดับหนึ่ง
ผู้ร่วมเก็บข้อมูล  ศูนย์อนามัย  จำนวน  3  คน  นส.ปรียานุช  มณีโชติ  นางสุภาพร  ศรีอุทัย  และ
นางสายใจ  โฆษิตกุลพร
จากสำนักโภชนาการจำนวน  4  คน   สสจ.กระบี่  จำนวน  2  คน
พื้นที่ลงเก็บข้อมูลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งเวลา และสถานที่
### สิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อลงพื้นที่  กับส่วนกลาง  ความต้องการ  วิธีการคิดที่จะบริหารจัดการ  การวางแผนไม่ค่อยดี  ไม่เรียนรู้บริบทของพื้นที่  หาข้อตกลงในทีมไม่ได้  ทำให้การเก็บข้อมูลล่าช้าและ  ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ###

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *