ปั่นสองล้อ เสวนา หมู่บ้าน เก่ง ดี มีสุข สู่เครือข่ายบริการพื้นที่ศูนย์อนามัยที่11

ปั่นสองล้อ เสวนา หมู่บ้าน เก่ง ดี มีสุข สู่เครือข่ายบริการพื้นที่ศูนย์อนามัยที่11

 

s__8470877s__8470878  s__8470879

 

สืบเนื่องจากแผนรณรงค์การออกกำลังกายซึ่งตรงกับวันสำคัญในเดือนธันวาคมและร่วมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารดังนั้นศูนย์อนามัยที่11จึงได้มีการจัดกิจกรรมปั่นสองล้อขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมและกระตุ้นเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปให้ใช้จักรยานในการเคลื่อนไหวออกแรงและมีกิจกรรมร่วมทำความดีเพื่อชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกายโดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น
2.เพื่อให้ประชาชนร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้าน เก่ง ดี มีสุข และเกิดสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันของเครือข่ายศูนย์อนามัยที่11
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านเก่งดีมีสุขโดยนายสมาน แสงวิมาน ดังนี้
1.กลุ่มการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยนายสกุล ซอแก้ว
2.กลุ่มโรงน้ำดื่มชุมชนกองทุนหมู่บ้านโดยนายสุคนธศักดิ์ มัสแหละ
3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/สินค้า OTOPทับทิมสยามโดย
นายอิมรอน แสงวิมาน
4.กลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านแสงวิมานโดยนางอำไพ แสงวิมาน
5.ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชนโดยนายสุคนธศักดิ์ มัสแหละ
6.กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแสงวิมานโดยนายสุชาติ แสงวิมาน
7.ศูนย์จริยธรรมมัสยิดบ้านแสงวิมาน/เด็กเก่งบ้านแสงวิมานโดยนายนิกร ซอแก้ว
8.บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ/ครอบครัวอบอุ่นโดยครอบครัวถาวร แสงวิมาน
9.พบปะผูนำเ้านสุขภาพโดยนายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้นและมอบขอที่ระลึกและมอบแผนที่ขุมทรัพย์หมู่บ้านเก่งดีมีสุข
10.ร่วมร้องเพลงเทิดพระบิดา
จากการที่cluster วัยรุ่นได้เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นสองล้อในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบถึงนโยบายหมู่บ้านเก่งดีมีสุขว่ามีการดำเนินกิจกรรมกันอย่างไร สุขภาพของประชาชนเป็นอย่างไรและรูปแบบในการดูแลด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างประชาชน /อสม/ศูนย์อนามัยที่11 และเกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่
***สิ่งคาดฝัน***
จากการไปร่วมปั่นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือประชาชนทุกระดับตระหนักในการออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงและมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันตลอดไปนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
เครดิต:นางอมรทิพย์ วงศ์เมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *