ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

 

 

s__14131274 s__14131270-copy s__14131271-copy s__14131272-copy s__14131273-copy s__14131275-copy s__14131268-copy s__14131269-copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นการประชุมเฉพาะกิจ ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดเวทีสัมมนาในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส
โดยนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุฯ ชี้แจง การพัฒนางานด้านสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และเชฟรอน ได้ร่วมกันพัฒนางานในพื้นที่ นำร่อง 8 อปท.ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี 2561-2562 และได้ใช้เครื่องมือและขยายแกนนำวัยรุ่น ในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนการได้ถอดบทเรียน ในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดและหวังว่าจะเกิดประโยชน์และส่งผลกระทบที่ดีกับวัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใน 2 ปี ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด และระดับภาค จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้ชื่อคนใต้หยัดได้ ครั้งที่ 1 และ 2 ทั้ง 2 ครั้งได้รับการตอบรับและคิดว่ามีผู้สนใจ นำเครื่องมือไปใช้ปรับให้เหมาะสมกับบริบท และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงาน และได้ร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการ และร่วมกันเป็นคณะเจ้าภาพ
ภาคบ่าย ประชุมคณะทำงาน ประธานโดยนางสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข คณะทำงานคือตัวแทนแผนกจาก สสจ.นครศรีฯ ตัวแทน 8 อปท.นำร่อง และตัวแทนงานวัยรุ่นที่ไปร่วมงานเวทีประชุมที่ผ่านมา ประธานและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผน มอบหมายงานตามภารกิจ และจะมีการติดตามความก้าวหน้ากันอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณเชฟรอน
แพธทูเฮลท์
คณะอนุกรรมการจังหวัด
ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตัวแทนเครือข่ายจากอปท.
และผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจากโรงพยาบาล

นางสายใจ โฆษิตกุลพร และ นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต์ คณะทำงานและร่วมประชุม

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *