การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒

 

 

s__14123398 s__14049339-copy-copy s__14123396 s__14123397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมโดยตัวแทนจากกลุ่มงานพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก วัยรุ่นและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าประชุม 200 คน จากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
เปิดการประชุมและมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย โดยผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสาธารณสุข
รูปแบบการประชุม การบรรยายและการอภิปรายในเรื่องการเจรจาต่อรองเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o
ได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าบรรยาย ประกอบด้วย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา ดร.อภิญญา ดิสละมาน
การอภิปรายเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยและการวิเคราะห์ความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ต่อเนื่องหลังจาก นั้นให้เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสร้างสถานการณ์ประกอบให้แบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์และการใช้หลักการที่รับฟังจากการบรรยายนำมาประกอบการเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยในการแก้ไขปัญหาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัยในฐานะผู้จัดการประชุม มีแบบในการประเมินความรู้ความเข้าใจในตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ก่อนและหลังการประชุม
การแบ่งกลุ่มในการอภิปรายสถานการณ์และการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o
อ้างอิงเอกสารการประชุม https://drive.google.com/file/d/1if68TTClXNdToN1vGvZi-wSXgs5Ewj4F/view?usp=sharing
เอกสารนำเสนอการประชุม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10A8mw9_TgIPk-ekFXwZpedOKvuFN94cY?sort=13&direction=a
 https://docs.google.com/presentation/d/1VA-h7IBV0MoFIuMkvl8cRRr4-Hqh7l_eABHpHEqwhns/edit?usp=sharing
รายงานการประชุม นางมยุรี บุญวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1/12/2562

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *