วันที่ 19/11/62 กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY)

วันที่ 19/11/62 กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY)

s__14057703 s__14057705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 19พฤศจิกายน 2562
>>กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY) เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น ช่วยกันรักษาความสะอาดให้เป็นนิสัยและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนอีกทั้งเป็นการรณรงค์ป้องกันไม่ให้ส้วมเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค

>>ทั้งนี้วันส้วมโลก (World Toilet Day; WTD) ตรงกับวันที่ 19
พฤศจิกายนของทุกปี ตั้งขึ้นโดยองค์การส้วมโลกเมื่อปี พ.ศ. 2544 และใน 12 ปีต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุวันส้วมโลกเป็นวันสำคัญของสหประชาชาติด้วยอีกวัน
>>การเข้าห้องส้วมที่ปลอดภัย ล้วนมีผลต่อสุขภาพ, ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสตรีระบบสุขาภิบาลที่ไร้มาตรฐานจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้โดยส่วนมากจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น โรคอหิวาตกโรค, ท้องร่วง, ไทรฟอร์ย, โรคบิด และโรคพยาธิใบไม้ในเลือด ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงกว่า 892 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *