สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

s__14057698 s__14049339-copy-copy s__14057696 s__14057697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ได้นำเสนอโครงการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น วิพากย์รายละเอียดทั้ง 3 Module และมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานในการรับผิดชอบเนื้อหาแต่ละ Module
และประธานที่ประชุมขออนุญาตทำการแต่งตั้งนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการวิจัยครั้งนี้
และเป็นเกียรติในการบรรยายในประเด็นนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569
สรุปการประชุม https://drive.google.com/file/d/1xR_SCOPs5uSQT9n-QuepPIiHlIJa_JLl/view?usp=sharing
อ้างอิงจากหนังสือที่ http://hpc11.go.th/calendar_program/uploads/pdf_14768/84252-.pdf
รายงานการประชุม นางมยุรี บุญวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 วันที่ 19/11/62

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *