โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ วันที่9-10 ม.ค. 2562

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ วันที่9-10 ม.ค. 2562

timeline_25620115_230616 timeline_25620115_230617 timeline_25620115_230618 timeline_25620115_230619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ

ณ ห้างสรรพสินค้าแมคโคร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ รพ.สต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 10 มกราคม 2562
(crystal heart)จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมีในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่11 เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน
(crystal heart)ผลการตรวจเต้านมปรากฎดังนี้
1.ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 150 ราย
2.ซักประวัติจำนวน 126 ราย
3.ตรวจโดยแพทย์จำนวน 28 ราย
4.พบก้อนสงสัยจำนวน 11 ราย
5.ตรวจ MMG จำนวน 12 ราย
6.ตรวจอัลตราซาวด์จำนวน 13 ราย
7.Refer 1 ราย

สรุปผลการตรวจดังนี้
ผลการตรวจ BIRADS1 จำนวน 3 ราย
ผลการตรวจBIRADS2 จำนวน 6 ราย
ผลการตรวจBIRADS3 จำนวน 3 ราย
ผลการตรวจBIRADS4 จำนวน 1 ราย
ผลการตรวจBIRADS5 จำนวน 0 ราย
ผลการส่งต่อจำนวน 1 ราย
รพ.สต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น