เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

s__156909570

s__156893193-copy

 

 

s__156893188-copy                            s__156893187-copy

 

 

 

🌺🌺วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย Cluster วัยรุ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ความสำคัญกับประเด็นวัยรุ่นเป็นพิเศษ ด้วยเหตุที่เป็นช่วงวัย “หัวเลี้ยวหัวต่อ” ของชีวิต                    เมื่อมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ทำให้การทำงานมีความชัดเจน ทุกสถานบริการสาธารณสุขได้มีการจัดตั้งคลีนิกวัยรุ่นที่ได้มาตรฐานและมีการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เน้นส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์/สร้างคุณค่า รวมถึงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ที่เน้นเป็นพิเศษคือ การประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพื้นที่ทุกระดับ                                 ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ทั้ง 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยวัยเจริญพันธ์ ตั้งแต่ปี2558 นั่นคือจังหวัดอนามัยการเจริญเจริญพันธ์นั่นเอง                                                                               สำหรับการดำเนินงานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นของอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มีการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง. บุคลากรมีศักยภาพและมีจิตอาสาในการดำเนินงาน มีระบบงานพัฒนาด้านสุขภาพ มีระบบข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมของวัยรุ่น ภาคีเครือข่ายมีความเหนียวแน่นและช่วยกันแก้ไขปัญหา มีระบบการติดตาม ระบบการส่งต่อ เกิดกระบวนการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ผลการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้อำเภอบ้านตาขุนไม่พบภาวะการตั้งครรภ์ซำ้ในหญิงอายุ < 20 ปีเลย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอ พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมบันทึกเทปรายการ BIRD EYE VIEW ในครั้งนี้ด้วย

เรื่องโดย.. Cluster วัยรุ่น_ HPC11
ภาพโดย…. PR_HPC11🌺🌺

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น