การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2561

 

 

 

s__2629719

 

 

 

 

 

 

 

s__2629718

 

 

 

 

 

 

 

s__2629716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แกนนำ
วัยรุ่นทั้งในและนอกระบบ
สถานศึกษา รองประธานสภาเด็กและเยาวช น แกนนำสภาเด็กฯโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์
จากสถานศึกษาต่างๆ
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาสังคม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

ครูภาควิชาศาสนา
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข รวมจำนวน 110
แกนนำวัยรุ่ยในเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 มีตัวแทนจากแกนนำวัยรุ่นตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นำโดย รพ.สุขสำราญ / ประธานคณะกรรมการอิสลาม / ครูโรงเรียนปอเนาะ / ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
ได้ดำเนินโครงการโดยการสร้างภาคีหลากหลาย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เครือข่ายสาธารณสุข ตัวแทนศาสนา
กรมกิจการเด็ก โดยลดมารดาวัยรุ่นคลอด ตั้งแต่ปี เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสุขสำราญ ปี 2557-2561

จำนวนเป็นราย 15,9,6,5และ0 ตามลำดับ_นำทีมโดยน้อง อาร์ม คลินิกวัยรุ่น สุขสำราญ และได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ แกนนำวัยรุ่นได้นำเสนอแนวคิดเห็นในการดำเนินงานในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น