ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

s__71942252s__71942251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณเดอะไทน์ รีสอร์ทบางแสน จังหวัดชลบุรี
โดยจัดเป็นกระบวนการกลุ่มทบทวนผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นรายภาค เพื่อวางกรอบกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ โดยภาคใต้ใช้Model อบต.นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีจุดแข็งและจุดเด่นคือ
– การมีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชนในท้องถิ่น
– การดึงหน่วยงานภาคต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเช่น สาธารณสุข คือโรงพยาบาลทุ่งสง
– ทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อวัยรุ่นและเยาวชน
– การทำงานด้วยหัวใจโดยเปิดพื้นที่บ้านของตนเองให้วัยรุ่นมาทำกิจกรรมร่วมกัน
– การนำเอาศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มมุ่งและทิศทางในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยรุ่น
– กิจกรรมและโครงการต่างๆที่จัดทำขึ้นสามารถดึงประชากรหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งผู้สูงอายุในท้องถิ่น
จุดด้อย/สิ่งที่ต้องพัฒนา
-ไม่มีองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข
– เริ่มฝึกอาชีพให้วัยรุ่นเพื่อจัดทำตลาดนัดเยาวชนในอนาคต
– ทำโครงการตำบลไร่รถถัง(คือไม่ต้องมีรถเก็บขยะ ไม่มีถังขยะ)
– ทำโครงการวัยใสห่วงใยวัยชรา
Cr. ปรียานุช  มณีโชติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *