วันที่ 30 พ.ค. 2561การประชุมอปท.ระดับชาติ ณ ศูนย์อนามัยที่11 ห้องประชุมสิริธรรม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เรื่อง การปรึกษาหารือ การนำเสนอรูปแบบการนำเสนอ การจัดนิทรรศการ

วันที่ 30 พ.ค. 2561การประชุมอปท.ระดับชาติ ณ ศูนย์อนามัยที่11 ห้องประชุมสิริธรรม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เรื่อง การปรึกษาหารือ การนำเสนอรูปแบบการนำเสนอ การจัดนิทรรศการ

s__3907671 s__3907672 s__3907673 s__3907669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมอปท.ระดับชาติ ณ ศูนย์อนามัยที่11 ห้องประชุมสิริธรรม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
เรื่อง การปรึกษาหารือ การนำเสนอรูปแบบการนำเสนอ การจัดนิทรรศการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางมยุรี บุญวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 11 โทร 080-4516299 พี่แอ๊ะ
2. นางสายใจ โฆษิตกุลพร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่11 โทร 081-0913086 พี่ปิ๋ว
3. นางรุ่งระวี บุญวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครศรีธรรมราช งานวัยรุ่น โทร 093-5523222 พี่รุ่ง
4. นายธีรกานต์ เสถียร เลขาผู้อำนวยการ งานวัยรุ่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. ทุ่งสง นครศรีธรรมราช โทร 093-7855427 น้องหลู
5. นางมนสิกาน ถาวรสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โทร 091-6988514 น้องอ้อย
6. นางกัลยา ยังอุ่น หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 081-8926520
7. นางอมาวสี ทองโมทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โทร 092-1296196 พี่เกศ
8. นางสาววิภาดา มณีน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0869552758 เทตบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
9.นางสาวสุชาดา นิ่มวุ่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 089-299-4790 เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์จ.พัทลุง
9. นายอพิรุณ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต เสวียด อ ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี โทร 086-8286005
10.นายสัมพันธ์. กองสวัสดิ์. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ. เทศบาลทุ่งตะไคร. อ ทุ่งตะโก. จ. ชุมพร. 0899838870
11. นางนฤมล บุญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 081-4187463 พี่นก
12.นางสุจิตรา ป้านวัน รองปลัดอบต. นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 093-7599423
13. นางกนกวรรณ คุระพูล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น้องอูม ศูนย์อนามัยที่ 11 โทร 095-4100269

วาระการประชุม สืบเนื่องจากการประชุมเวทีอปท ระดับภาคที่ชลบุรี มีตัวแทนอปท ภาคใต้ เข้าร่วมในเวทีคืออปท ทุ่งตะไคร อปท นาไม้ไผ่ พูดคุยในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดสู่เวทีระดับชาติ ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2561 สรุปดังนี้

รูปแบบการนำเสนอ
แต่ละภาคให้นำเสนอ 30 นาที แบ่ง 15 นาที นำเสนอ ภาพรวม ภาคใต้บนบวกภาคใต้ล่าง
15 นาที หลัง ตัวแทนภาคใต้ เป็นรองหนู ปลัดอบต นาไม้ไผ่ นำเสนอ
ความคิดเห็นจากการประชุมให้ขอเสนอบูทนิทรรศการ เป็นเรื่องราวแต่ละจัหวัด สถานการณ์ กระบวนการทำงาน สิ่งดีๆหรือนวตกรรม
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เด่นในแต่ละจังหวัด เช่น การทำผ้าเช็ดหน้าเขียนลาย การผลิตเสื้อบาติก
บูทนิทรรศการ จัดผู้ดูแลภาคเช้า วันแรก พัทลุง ชุมพร
ภาคบ่าย นครศรีธรรมราช กระบี่
วันที่ 4 กค2561 สุราษฏร์ธานี ระนอง
สำหรับของที่นำมาโชว์และอาจจะจำหน่าย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลูกปัด เสื้อสกรีน เกาะเพชรเสนอผ้าเช็ดหน้าบาติก
จังหวัดกระบี่ รูปหนังตะลุง
จังหวัดชุมพร
จังหวัดพัทลุง
การแต่งกาย ผู้หญิง ชุดตะลีกีปัส และจะ มอบให้น้องอูมและน้องอ้อย นำทีมเชิญชวนชมบูทและนำผู้นำเสนอขึ้นเวที โดยใช้เพลงภูมิใจใต้ ประกอบวิดีทัศน์
การแต่งกาย ผู้ชาย เสื้อบาติก กางเกงสีดำ
การสื่อสารข้อมูลแต่ละจังหวัดเป็น ONE PAGE ประกอบด้วยสถานการณ์ กระบวนการวิธีการ การดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลงานเด่น ส่งภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างแนบ น้องหลู จัดรูปแบบให้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว๊บสำนักอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อเตรียมไว้ตอบคำถามเวลาเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ
สำหรับภาพถ่ายกิจกรรมที่จะสื่อสารบทสคริปในการนำเสนอ ขอให้แต่ละจังหวัด อปท ส่งมาให้ 5 ภาพ
สำหรับของรองหนู นาไม้ไผ่ ขอภาพจำนวน 10 ภาพ ส่งภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
การนำเสนอของรองหนู อบต นาไม้ไผ่ เป็นการนำเสนอ 15 นาที พร้อม มีภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วย

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกเครือข่ายในการร่วมมือร่วมคิดร่วมขับเคลื่อนเพื่อนำการดำเนินงานภาคส่วนของอปทสู่เวทีระดับชาติครั้งนี้
จะมีการรายงานความก้าวหน้าผ่านไลน์ อปท ใต้สู่ระดับชาติ

กนกวรรณ คุระพูล สรุปรายงานการประชุม
มยุรี บุญวรรณ สายใจ โฆษิตกุลพร ผู้เข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ นางสาวปรียานุช มณีโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 พี่หญิง โทร 097-3613456

ที่ปรึกษา
1. อ. นพ. ธานินทร์ วรานันตกุล. รองผู้อำนวยการ/ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวัยรุ่น รพ. ทุ่งสง
2. คุณณิชารีย์ มีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น รพ ทุ่งสง
3.นางสาวณัฐณิชา ขจรเดชชัยยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา น้องหญิง โทร 091-1656154
___. ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น