ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

s__216866850 s__216866851 s__216866852“วันที่30มีนาคม2561 ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงพัฒนาแผนเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559ในยุทธศาสตร์ที่2ว่าด้วย ส่งเสริมบทบาท ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้ดำเนินการคู่มือ การจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ฉบับบูรณาการ)โดยร่วมกับ4กรมวิชาการแลมีการพัฒนาศักยภาพวิทยากร(ครู ก) การจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว การจัดการอบรมพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว รวมทั้งการแลกเปลั่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับพื้นที่ระดับเขตและจังหวัด  6ครั้งในพื้นที่จังหวัดน่าน เพชรบูรณ์ นนทบุรี  ศรีสะเกษ ปราจีนบุรีและปัตตานี ซึ่งในการดำเนินงานพบปัญหา อุปสรรค วักผลไม่ได้ชัดเจน ไม่มีเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ มากมาย เช่น โครงการชุมชนพัฒนาชุมชน  โครงการร่วมคิดร่วมทำ  ฯลฯต่อจากนั้น ระดมความคิด สรุป บูรณาการ นโยบายระดับกระทรวง แล้วผลักดันหลักสูตรให้กระทรวง พม ขับเคลื่อนดำเนินการในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณ  ศูนย์วิชาการสนับสนุนวิชาการและ วิทยากร ขยายสู่ครู ข และดำเนินการในพื้นที่
สำนักอามัยการเจริญพันธุ์ บูรณาการระดับกระทรวงต่อไป
Cr.ชวนพิศ สุทิน
5/4/61

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *