สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRHประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRHประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

s__216866847

 

 

 

 

 

 

 

มีจำนวนมารดามารับบริการคลอดที่ศูนย์อนามัยที่11ทั้งหมด 10ราย ผลปรากฏว่ามีมารดาวัยรุ่นมารับบริการที่ห้องคลอดที่ศูนย์อนามัยที่11จำนวน 2 รายดังนี้1.มารดา อายุ 17 ปี G2P2A0 GA 38+1wks by u/s ฝากครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่11 จำนวน 7 ครั้ง ไม่ครบตามเกณฑ์ โดยฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 13+1 ผลเลือดอื่นปกติแต่ความเข้มข้นเลือดขณะฝากครรภ์จำนวน2 ครั้งดังนี้ ครั้งแรก 33% ครั้งที่2 32% ขณะมารอคลอด 30% ขณะรอคลอดไมมีภาวะผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ คลอดเองปกติทางช่องคลอด มารดาหลังคลอด 3 ชั่วโมงไม่มีภาวะผิดปกติใดๆช่วยเหลือตัวเองได้ดีสัญญาณชีพปกติ แผลฝีเย็บไม่บวมส่วนทารกหลังคลอดมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงดี น้ำหนักแรกเกิด 3,160กรัม Apgar Score 1,5นาที 9,10 คะแนน หลังคลอดดูดนนมได้ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆก่อนกลับบ้านได้รับบริการคุมกำเนิดโดยการฝังยาคุมกำเนิดชนิด 3 ปีและนัดติดตามมารดาและทารกตรวจหลังคลอด 14วัน
2.มารดาอายุ 17 ปี G1P1A0 GA39+1 by u/s ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 13+6 ผล Hct ขณะฝากครรภ์ดังนี้ ครั้งที่1 35% ครั้งที่2 32% ขณะรอคลอด 31% ผลlab อื่นๆปกติ คลอดปกติทางช่องคลอด มารดาและทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆทั้งขณะรอคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด ทารกเพศพชายน้ำหนัก 3,020 กรัม สมบูรณ์และแข็งแรงดี Apgar Score 1,5นาที 9,10คะแนน ก่อนกลับบ้านไม่มีประวัติการได้รับบริการคุมกำเนิดในมารดารายนี้แต่ได้มีการนัดติดตามมารดาและทารกตรวจหลังคลอด 7-14วันเรียบร้อย สำหรับผู้รับบริการรายนี้ทางผู้รับผิดชอบจะติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งและจะแจ้งผลให้ทราบเป็นลำดับถัดไป
☃️☃️ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และมารับบริการฝากครรภ์และคลอดที่สถานบริการสุขภาพน้อยลงหรือบางช่วงไม่มีเลยซึ่งทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะทำงานวัยรุ่นมีมาตรการในการดำเนินงานดังนี้
1.เยี่ยมทีมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้นำส่งเสริมสุขภาพเขต11
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันวัยรุ่นตั่งครรภ์(Stop Teen MOM)เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3.มีแกนนำดูแลความร่วมมือของสหวิชาชีพ
4.คณะทำงานมีแผนเตรียมความพร้อมก่อนประเมินและแผนการติดตามประเมินอย่างชัดเจน
5.คณะทำงานวัยรุ่นมีการทำงานแบบบูรณาการและนำข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
6.มีโครงการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดบริการสำหรับวัยรุ่นและเครือข่ายระดับอำเภอ
7.โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการแบะจัดการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
🥇🥇🥇ซึ่งเมื่อคณะทำงานวัยรุ่นมีแนวทางการดำเนินงานที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทำให้ปัญหาวัยรุ่นได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้หลายช่องทางและทันท่วงทีและมีมาตรการในการติดตามอย่างต่อเนื่อง🎗🎗🎗
🏵🏵🏵มารดาวัยรุ่นที่มารับบริการคลอดทุกรายได้รับบริการคุมกำเนิดก่อนกลับบ้านจึงไม่มีการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นกลุ่มนี้🏆🏆🏆
cr:นางสาวปรียานุช มณีโชติ
:นางอมรทิพย์ วงศ์เมือง
📌📌4/4/61📌📌

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *