โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ11

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ11

 

 

s__7373046 s__7373048s__7373047

 

 

 

 

อ้างอิงหนังสือ สธ. 0921.04/ว /798.

วันที่12-14ตุลาคม2559 clusterวัยรุ่น เข้าร่วมประชุม”โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ11 โดย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นทั้ง7จังหวัด มีจังหวัดชุมพรและระนองไม่ได้เข้าร่วม ในการประชุมกลุ่มได้นำเป้าหมายหลัก PAกระทรวงปี60 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปี จังหวัดที่มีแนวโน้มอัตราการคลอดในหญิง15-19ปีลดลงอย่างต่อเนื่องและข้อมูลเทียบเท่าระดับปะเทศคือจังหวัดกระบี่ และเป็นจังหวัดที่โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินYFSHและอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ได้100% ได้เล่าถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จให้กับจังหวัดที่กำลังดำเนินการ (นครศรีฯและพังงา)และจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ(ภูเก็ต) ทำให้จังหวัดนครศรีฯวางแผนต่อที่คิดจะทำให้สำเร็จเช่นกัน ส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ ก็มีแนวคิดร่วมในการพัฒนาจังหวัดตนเองได้มีการพูดคุยกันทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายเช่นกันโดยมีแรงพลักดันจากจังหวัดนครศรีฯทีเพิ่งเริ่มดำเนินการซึ่งเริ่มจากไม่มี แต่ตอนนี้ก็ขยับไปได้บ้าง ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีความมุ่งมั่นอยากให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่วนจังหวัดกระบี่ที่บรรลุเป้าหมายมีความมุ่งมั่นที่จะให้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปีลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเชื่อว่าถ้าจังหวัดกระบี่สามารถให้บริการการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร(ยาฝังคุมกำเนิด)ในวัยรุ่นที่ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ก็สามารถลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นได้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อใ้ห้เครือข่ายทราบและดำเนินการต่อ
ระบบการติดตามและการประเมินผล
ระบบการประกันคุณภาพและระบบการสื่อสาร
ผู้เข้าร่วม
พญ.วรลักษณ์ คิรินนนท์. นางชวนพิศ สุทิน นางสายใจ โฆษิตกุลพร นางมยุรี บุญวรรณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *