โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)

s__216866840 s__216866838 s__216866837 s__216866836 s__216866835 s__216866834 s__216866833 s__216866832 s__216866830 s__216866839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ
เขตอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สตรีได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนให้ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก
จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมีในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่11 เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน
ผลการตรวจเต้านมปรากฎดังนี้
1.ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 287 ราย
2.ซักประวัติจำนวน 241 ราย
3.ตรวจโดยแพทย์จำนวน 28 ราย
4.พบก้อนสงสัยจำนวน 11 ราย
5.ตรวจ MMG จำนวน  11 ราย
6.ตรวจอัลตราซาวด์จำนวน 11 ราย

สรุปผลการตรวจดังนี้
ผลการตรวจ BIRADS1 จำนวน 2 ราย
ผลการตรวจBIRADS2 จำนวน  3 ราย
ผลการตรวจBIRADS3 จำนวน 5 ราย
ผลการตรวจBIRADS4 จำนวน 1 ราย
ผลการตรวจBIRADS5 จำนวน 0 ราย
ผลการส่งต่อจำนวน 1 ราย
Cr:นางสาวประภาวดี สวัสดี
:นางสาวกมลวรรณ พูลพิพัฒน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *