ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบให้การปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม_จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบให้การปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม_จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561

s__216866823 s__216866824 s__216866825 s__216866826 s__216866827 s__216866828ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบให้การปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม_จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส
_เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินมารตฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
_เป้าหมายคือสาธารณสุข ระดับ รพช. และส่วนใหญ่ เป็น รพ.สต. รวมทั้งหมด 76 คน
_ได้ปรับกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย
คือ การรับทราบการบังคับใช้ พรบ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น __ สถานการณ์ การคลอด และ พฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้ม
_ได้มีการแนวทางในการดำเนินงาน เพียงเล็กน้อย และให้
_โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  แลกเปลี่ยนเรื่องการทำงาน ประเด็นทั้งเชิงรับเชิงรุก และการมีแนวทางที่ชัดและการสื่อสารระหว่างแผนก เป็นเรื่องสำคัญ เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว งานยาเสพติด งาน OSCC และทัศคติคนทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่น และการช่องทางเข้าถึงสำหรับวัยรุ่น เด็กชอบช่องทางไหน _จุดเด่น พบว่าหลังจากประเมินผ่าน มีการพัฒนาการทำงานที่เป็นระบบขึ้น เข้าใจงานมากขึ้น มีนายแพทย์เฉลียว ที่ดูคลนิกและช่วยเหลือ หลังจากได้ไปปรับมุมมองทัศคติการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และ แพทย์กำลังจะไปอีก 2 ท่าน คิดว่าโอกาสต่อไปอยากจะให้การช่วยเหลือเด็กบ้าง
_โรงพยาบาลชะอวดมีความชัดเจน ว่า หลังผ่านการประเมิน ทุกแผนก ได้มีการพัฒนาตามเงื่อนไข มีการสื่อสาร และถือว่าการดูแลวัยรุ่นเป็นของบุคลากรทุกคน และเป็นความลับ ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ทางเลือก สำหรับพื้นที่ อำเภอชะอวด โดยใช้ MVA อายุครรภ์ไม่เกิน 12 wks แต่ยังติดขัดบางประการกับผู้บริหาร คือ ต้องให้การคุมกำเนิดกึ่งถาวร หลัง 45 วันหลังคลอด
_หลังจากแลกเปลี่ยน ให้พี่เลี้ยง ที่ผ่านแล้ว อีก 2 รพ. คือ นาบอน และเชียรใหญ่
_โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ทำบทบาทสาธารณสุข / อปท. / สถานศึกษา / ครอบครัวชุมชน
สังเกตพบว่าทุกกลุ่ม สามารถที่จะแชร์เนื้องาน ในแต่ละบริบทพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม แม้ว่าบางคน ไม่เคยได้รู้จักมาตรฐานนี้ และมีความสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยน ในประเด็นต่างๆ

@ คิดว่าเป็นความสำเร็จของเวที และเป้าหมายจะเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเติมเต็มการรับการประเมิน จำนวน 6 อำเภอ คือ
1.หัวไทร
2.นบพิตำ
3. ฉวาง
4.จุฬาภรณ์
5.พระพรหม
6.พรหมคีรี
และ 7. พิปูน สมัครใจอยากพัฒนาให้ผ่าน

_และมีแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ กรกฎาคม ทุก setting ที่เกี่ยวข้องเป้าหมาย 300 คน
_ขอบคุณเครือข่ายวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
_จัดโดย งานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าร่วมประชุม และทำกิจกรรมกลุ่ม จากศูนย์อนามัย Cluster วัยรุ่น 3 คน
ร่วมเป็นวิทยากร นางสายใจ และ นางมยุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *