ประชุมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่1/2561

ประชุมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่1/2561

การเข้าร่วมs__216866820s__216866819s__216866821วันศุกร์ที่23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

ศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ

สรุปดังนี้
โครงการTo Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินการตั้งแต่ปี2545 ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” การดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่ม คือ ในกลุ่มสถานศึกษา ในสถานประกอบการและในชุมชน โดยหลักการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชน
ในส่วนของจังหวัดนครศรีฯได้ดำเนินการมาตลอดแต่ขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นจังหวัดนครศรีฯทบทวนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งสามกลุ่มพื้นที่ที่กำหนด และเตรียมความพร้อมพัฒนาเข้าสู่จังหวัดTo Be Number One ระดับดีเด่น ในปี2562 จึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีฯยุทธศาสตร์ที่2สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ในการสร้างกระแส การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการสร้างการพัฒนาเครือข่าย  ดังนี้
1คกก.อำนวยการ
2.คกก.การดำเนินงานในชุมชน
3.คกก.ในสถานการศึกษา
4.คกก.ในสถานประกอบการ
5.คกก.การดำเนินโครงการใครติดยา ยกมือขึ้น
6 คกก.ปรพชาสัมพันธ์ โครงการฯ
7.คกก .ดำเนินงานการประกวด
ผลการประชุม
1.สสจ.เลขานุการสรุปผลการพิจารณาทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ชุดต่างๆเสนอผวจ.ภายใน30/3/61
2.นัดวาระการประชุมทุก2เดือนและ คกก.แต่ละชุด เสนอ แผน และสรุปผลการดำเนินงาน
3.แผนการดำเนินงานปี61 จังหวัดนครศรีส่ง
*To Be Number One Teen Dance 2โรงเรียนคือ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาและ รรเชียรใหญ่แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนภาคใต้
*To Be Number One Idol  ส่ง16คน ไม่ได้เป็นตัวแทนภาค
*ชมรมTo be Number One จังหวัดนครศรีฯส่งประกวด2หน่วยคือโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล อ.ชะอวด  และสถานพินิจฯ และได้เข้าถึงระดับภาคใต้ และผลเข้าประกวดระดับประเทศ ได้1แห่งคือ สถานพินิจฯได้เข้าประกวดระดับประเทศวันที่15-17 กรกฏาคม2561ณ อิมแพคเมืองทองธานี
Cr.ชวนพิศ สุทิน เข้าร่วมประชุม
เวลา13..30-16.00น
23/3/61

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *