วิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานวัยรุ่น ในสถานบริการสาธารณสุข

วิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานวัยรุ่น ในสถานบริการสาธารณสุข

s__214909000

s__214908999s__214909001

วันที่ 23 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ชั้น 5

-ร่วมเป็น บุคลากรสาธารณสุข ครู อปท. เพื่อพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ของจังหวัดภูเก็ต  ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 38 คน
_ได้เชื่อมโยง พรบ. การป้องกันและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับบทบาทหน้าที่ของแต่ ภาคส่วน และประเด็น ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ คือ ระบบข้อมูล การทำงานเชิงบูรณาการเครือข่าย แต่ส่วนใหญ่มีการดำเนินการ __การคัดกรองนักเรียน ตามเครื่องมือต่างๆ เช่น คัดกรองนักเรียนมัธยม ม1-ม.6 ด้วยเครื่องมือ
SDQ คือ ครูต้องดูแลเด็กอย่างน้อย 6 เดือน และประเมินเด็กโดยครูประจำชั้น และผู้ปกครอง แล้วแยกเด็ก เป็นดี กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปัญหา ด้าน การเรียน การติดสารเสพติด เสี่ยงเรื่องเพศ __แล้วมาสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม___แต่หลายโรงเรียนครูไม่ได้ทราบวิธีการ__คัดกรองแล้ว___จะดำเนินการอย่างไร ___บางโรงเรียนเป็นการทำผลงานเพื่อส่งพื้นที่การศึกษา____จากสาเหตุนี้ __ก็มีการชี้แจง เพื่อการดำเนินการ__และระบบการช่วยเหลือนักเรียน

__และกรณีเมื่อเด็กมีปัญหาการตั้งครรภ์แล้ว  เมื่อสาธารณสุขจะดำเนินการประเมิน โดยการให้คำปรึกษาทางเลือก ช่องทาง
และการประเมินทางด้านกาย__จิต__สังคม ทางด้านสุขภาพจิตคือการประเมิน 2Q 8Q 9Q ___แต่ทางสาธารณสุขยังมีปัญหาไม่ทราบจะหาแบบการประเมินจากไหน___ทางวิทยากรโรงพยาบาล ถลาง และ รพ.ป่าตอง ก็จะบริหารจัดการให้

__ประเด็นการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวร__หลาย Case เข้าไปรับบริการที่ รพ.สต. ได้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อ ถึง รพช.
รพท. และระบบอีเคลม การคุมกำเนิดกึ่งถาวร __และ รพ.ถลางได้มีการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร และงานประกัน ได้มีการคีย์ เข้าสู่ระบบอีเคลม และได้รับค่าเคลม เรียบร้อยทุก Case กรณีวัยรุ่น

___เมื่อประสานกับระบบ HDC ส่วนกลาง ข้อมูลการคุมกำเนิดกึ่งถาวร จะ แสดงที่ส่วนกลางแล้วรายงานข้อมูล รายจังหวัด ราย โรงพยาบาล แต่ปรากฏว่า ของจังหวัดภูเก็ต จะเป็น 0 มาถึงปัจจุบัน___ทางศูนย์อนามัยจะประสานกับทางส่วนกลางอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล

นางสายใจ โฆษิตกุลพร ร่วมเป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *