การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พศ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พศ 2561

 

s__212967492 s__212967493 s__212967494การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พศ 2561 ครั้งที่1รุ่นที่2ในวันที่9มีนาคม2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี กรุงเทพมหานคร
*ชี้แจงวัตถุประสงค์ นิยามการเฝ้าระวัง ประชากรเฝ้าระวัง พื้นที่เฝ้าระวัง ระยะเวลาในการดำเนินการเฝ้าระวัง เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวัง
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2.เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของแม่วันรุ่นทางด้านสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบของการตั้งึรรภ์ในวัยรุ่นในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ระยะเวลา เก็บข้อมูล 1เมษายน-31พฤษภาคม2561

ประกอบด้วย
ก่อนตั้งครรภ๋ : ข้อมูลพื้นฐาน ความตั้งใจการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด
ขณะตั้งครรภ์ : การดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ ผลกระทบต่อการศึกษา การวางแผนการคลอด
หลังคลอด : การดูแลบุตร การศึกษา การวางแผนครอบครัว ความต้องการความช่วยเหลือ
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ส่งแบบสรุปข้อมูลส่งจังหวัด และจังหวัดสรุปในภาพรวมของจังหวัดตามแบบฟอร์ม
Cr. ชวนพิศ สุทิน
clusterวัยรุ่น
9/3/61

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *