ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี

s__212967476 s__212967477 s__212967478 s__212967479 s__212967483 s__212967484 s__212967490 s__212967488 s__212967482 s__212967481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13:00-16:00 น.
ประธาน โดย นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรรมการตัวแทนแต่ละกระทรวง เลขาคณะอนุกรรมการฯคุณอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณอมรรัตน์ หิมทอง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. สุราษฎร์ธานี และคุณ นฤมล บุญสุข ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น และทีมงานส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งหมด 28 คน
– ในวาระต่างๆ มีการนำเสนอ และประเด็นที่น่าสนใจ และคิดว่าเป็นปัญหาของพื้นที่ คือ
การตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นถึงร้อยละ 25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ( ร้อยละ 16 ) และมีหลายเครือข่ายได้สะท้อนกลับมา แล้วทำไมสาธารณสุขไม่ทำอะไร ทั้งที่เป็นของสาธารณสุข และเชื่อมโยงถึงปัญหาหลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา ระบบการคัดกรอง
เด็กอ่านหนังสือไม่ออกมาก ทั้งที่เป็นนักเรียนมัธยมปีที่ 1 เด็กด้อยโอกาส เด็กเปราะบาง เด็กติดสารเสพติด เด็กอยู่หอพัก ฯลฯ
สำหรับเลขา นางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์ สสจ.จังหวัดสุราษฎรธานี และ นางอมรรัตน์ หิมทอง หัวหน้างานส่งเสริม สุขภาพ สสจ. สุราษฎร์ธานี รวมทั้งศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ร่วมกันอธิบายในกระบวนการ หรือมาตรฐาน ของสถานบริการสาธารณสุข ที่มี เช่นระบบการเฝ้าระวังข้อมูล การดูแลในองค์รวมของวัยรุ่น ระบบการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ระบบการเข้าถึงและส่งต่อ อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับ พรบ.
อย่างไร เพราะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรสูงถึงร้อยละ 75
มีระบบการติดตาม และประธานรองผู้ว่าราชการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การเลือกชี้กลุ่มเป้าหมายควรจะชัดเจน เช่น อำเภอไหน ในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ แล้วก็ดำเนินงานโดยจัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัดแล้วเสริมด้วยพื้นที่คืออำเภอ Road Map กรอบการจัดการปัญหาวัยรุ่นให้ชัด และจะต้องมีเวทีนอกคุยความก้าวหน้ามอบหมายสาธารณสุข ส่วนงานเชิงรุกอื่นที่สามารถดำเนินการได้เลยก็ขอให้มีการดำเนินการ
-ในการเจาะกลุ่มปัญหาน้อยๆ ก่อน จะเห็นผลเร็ว
และในการดำเนินงานต่อเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ไม่ควรหวัดผลแค่ Process การประชุม เราควรจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทุกเครือข่าย พมจ. นายก อบจ. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา สโมสรโรตารี่ ประชาสัมพันธ์ สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ แลกเปลี่ยนและได้ประเด็นมากมาย
สรุป-ฝากปิดท้านของประธาน ทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสังคม และทุกคนควรจะมีสิทธิในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการสาธารณสุข การศึกษา สิทธิต่างๆ
-ข้อสังเกต ในเวทีตัวแทนนายแพทย์ สสจ. เตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาดีมาก รวมทั้งหัวหน้างานส่งเสริม
-สิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ การที่ Cluster ได้มีการททวนสถานการณ์ต่างๆ ระดับจังหวัดระดับเขต สามารถสร้างความมั่นใจให้กับเครือข่ายได้ และเกิดการยอมรับ พร้อมทั้งการติดตามกฎกระทรวงของแต่ละกระทรวง เพื่อตอบความก้าวหน้า —เป็นบรรยากาศที่ดีในการประชุม ได้สาระ
-หลังการประชุม รองนพ.สสจ.และหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กล่าวความในใจว่า พี่เข้าใจแล้วว่าทำไมศูนย์อนามัยต้องจัดเวทีนี้ วันนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้น

โดย Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
นางมยุรี บุญวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสายใจ โฆษิตกุลพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *