ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

s__212967471 s__212967472

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางจัดทำสื่อที่เข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
*การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์/การเรียนรู้
*ระบบการดู แลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน
*คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียน
เด็กกลุ่มเสี่ยง ด้านEQ สมาธิสั้น เด็กแอลดี เด็กออทิสติก เด็กเรียนรู้ช้า
●บทบาทของโรงเรียน ประกอบด้วย
<<เด็กทุกคนมีครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น
<<มีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน
<<มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ชัดเจนได้แก่
กิจกรรมโฮมรูม เยี่ยมบ้าน ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน เสริมสร้างทักษะพัฒนาผู้เรียน
<<มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานัก้รียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
●บทบาทสาธารณสุข
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
<การอบรมครู การให้คำปรึกษา
<การทำcase conferenceร่วมกับโรงเรียน
<การประเมินสุขภาพจิตในโรงเรียน
<เยี่ยมบ้านฝนเด็กที่มีปัญหารุนแรง
<วินิจฉัย บำบัดรักษาและส่งต่อ
ดังนั้นการพัฒนาแนวทางการจัดทำสื่อในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ระดมความคิดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรูปแบบสื่อ ชื่อสื่อที่โดนใจวัยรุ่น และเนื้อหาครอบคลุม กระชับ ได้ใจความ ซึ่งทางส่วนกลางจะนำไปพิจารณาเพื่อในกาจัดทำสื่อต่อไป
Cr.:ชวนพิศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *