โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561

โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561

 

 

 

 

s__66609204 s__66609205 s__66609206 s__66609210 s__66609211 s__66609213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และ การส่งต่อบริการที่ปลอดภัย
โดยเครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561
1. โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแพทย์อาสาเครือข่าย RSA นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล สูติแพทย์ ดำเนินการถึงปัจจุบัน
2.โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์อาสาเครือข่าย RSA
นายแพทย์อภิเดช ลีรัญวราวัฒน์ สูติแพทย์ หยุดการดำเนินการ ปัญหาภายใน
3.โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีแพทย์อาสาเครือข่าย RSA
แพทย์หญิงสุขุมาล โพธิ์ทอง สูติแพทย์ หยุดดำเนินในปัญหาการใช้จ่ายในการให้บริการและระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ คุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด

@ ในการลงพื้นที่ จะประกอบด้วย นายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกุล ผู้ประสานเครือข่าย RSA สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ –นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคใต้ – ตัวแทนศูนย์อนามัยที่11 – ที่ปรึกษามูลนิธิแพธทูเฮลท์ – ผู้ประสานงานโครงการและเว็ปไซด์เลิฟแคร์สเตชั่น – เจ้าหน้าที่อวุโสสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 – ตัวแทน สสจ.

หรือผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจังหวัดนั้นๆ
@@ จากการเยี่ยมโรงพยาบาลทุ่งสง คือการสร้างระบบ การส่งต่อที่ชัดเจน เป็นสาธารณะ ในการทำงานภายในโรงพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่ดี มีผู้รับผิดชอบหลักชัดเจน คือคลินิกวัยรุ่น ฝ่ายการพยาบาลสนับสนุนเต็มที่ และเมื่อได้มีการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจะมีความเข้าใจและสนับสนุน และมีแผนนำเอาเข้าวาระในการประชุม MCH Board จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
@@ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ทีมมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อ เนื่องจากมีศักยภาพ และมีคลินิกวัยรุ่นที่ทำงานเชิงรุกกับเครือข่ายเต็มที่ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

คือผู้รับผิดชอบคลินิกวัยรุ่น แต่ ฝ่ายการพยาบาล ( หัวหน้าฝ่ายการยังคิดว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ) แต่จะรับพิจารณาและดำเนินการหาอาสาสมัคร ส่วนหัวหน้างานส่งเสริม สสจ. ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สนับสนุนเต็มที่อยากให้มีการดำเนินงาน และได้ทบทวน พรบ .ให้ในที่ประชุมได้รับทราบคร่าวๆ ( เป็นผลกระทบที่ได้มีการสื่อสารในการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2560 )

@@ โรงพยาบาลหลังสวน เมื่อทีมได้มีการสื่อสาร การเชื่อมโยงในการดำเนินงานหลายประเด็น เช่น ช่องทางผ่านการเข้าถึงคลินิกวัยรุ่น ยังไม่มีการรับรองและยังไม่มีรูปแบบ ประเด็น พรบ. การแก้ไขการตั้งครรภ์ สิทธิที่ สปสช.มีระบบอีเคลมค่ายุติการตั้งครรภ์ด้วยยา 3,000 บาท ต่อ ราย ระบบอีเคลมการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใช้ยาฝัง การใส่ห่วง ประเด็นผลกระทบจากการ UnsafeAbortion ข้อมูล สปสช. พบว่าเสียชีวิต ปีละ 30 คน และอาจจะมี Under Report เพราะทราบว่าจากการเสียชีวิต จะวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอย่างอื่น ปัญหาต่อสังคม คุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาส สำหรับเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นสุดท้ายคือ ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดู เด็กจะมีพัฒนาการล่าช้า เมื่อเข้าเรียน ก็จะเป็นเด็ก LD ที่สามารถคัดกรองได้ และก็เข้าสู่วงจรเสพสารเสพติด แล้วก็ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป

และปัญหาการซื้อยาทำแท้งปลอมจากเว็ปไซด์ เป็นการบอกเล่าจากผู้ทำงานของชุมพร และผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ.ชุมพร มีการสนับสนุน การสะท้อนข้อมูล สรุป เมื่อมีการสื่อสารประเด็นต่างๆ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลมีการสนับสนุนเต็มที่ พร้อมที่จะจัดทีม สรุป ของโรงพยาบาลหลังสวน ก็ขอร่วมโครงการและดำเนินการต่อขอรับอายุครรภ์ ไม่เกิน 12 wks ในจังหวัดชุมพรก่อน หากระบบประกันสามารถดำเนินการไปได้ก็ค่อยๆ ขยายพื้นที่ เช่น จังหวัดระนอง

 

ผู้ร่วมทีม นางสายใจ โฆษิตกุลพร จากศูนย์อนามัยที่ 11
พื้นที่และผู้รับผิดชอบงาน สสจ. ได้รับข้อมูลประเด็น พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ระบบสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระบบการส่งต่อ ไม่ชัดเจน
และประเด็นสืบเนื่องในเดือนกุมภาพันธุ์ 2561 ได้ทำการสรุปข้อมูลแนวโน้มที่เกี่ยวกับวัยรุ่น พรบ. และอื่นๆ สนับสนุนให้จังหวัด เพื่อเป็นตัวเทียบเคียง และเป็นการนำเสนอให้ครบประเด็น ในการเตรียมนำเสนองาน Ciuster วัยรุ่นของเขต 11

ที่จังหวัดพิษณุโลก เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมสัญจร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *