โครงการมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคใต้ ปี2561 “วินัยสร้างชาติ เด็กไทยสุขภาพดี มีความสุข” วันที่18-20กพ61 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคใต้ ปี2561 “วินัยสร้างชาติ เด็กไทยสุขภาพดี มีความสุข” วันที่18-20กพ61 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

s__66609201 s__66609202

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคใต้ ปี2561 “วินัยสร้างชาติ เด็กไทยสุขภาพดี มีความสุข” วันที่18-20กพ61 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.วัชระ เพ็งจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง”นโยบายการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในยุค4.0
ต่อด้วยการเสวนาจากผู้ว่าราชการจังหวักชุมพร ผอก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ผอกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศน์ สพป และนายแพทย์ สสจ.ในหัวข้อ

1.มุมมองของ ผวจ.กับการสร้างวินัยสุขภาพ
2.การคาดหวังการสร้างวินัยนักเรียนด้านสุขภาพอยากเห็นเด็กเป็นอย่างไร
3.กระบวนการเรัยนรู้กับการสร้างวินัยสุขภาพนักเรียนเป็นอย่างไร
4.กระบวนการสร้างวินัยที่ต้องการ มีกระบวนการทำอย่างไร
5.การสนับสนุนและสร้างการมีส้วนร่วมอย่างไร
ต่อจากนั้น ให้ผู่เข้าร่วมประชุมรับรู้”กรอบแนวคิด การสร้างวินัยนักเรียนด้านสุขภาพและสังคมสู่โรงเรียนสุขภาพดีมีความสุข Happiness school”
เริ่มตั้งแต่

 

*การจัดทำมาตรฐาน “Happiness School”
*กระบวนการบูรณาการ Data centerและการติดตามประเมอนผล
*กระบวนการขับเคลื่อนแนวคิด Happiness School สู่เครือข่าย
*การประกันคุณภาพ รร.ต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี มีความสุข

ต่อด้วยการวางแผนงานการดำเนินงานและการขับเคลื่อนระดับจังหวัด

เครดิต ชวนพิศ สุทิน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *