สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRH ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRH ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

s__206389258

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่นทีมRH
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ผลปรากฏว่ามีมารดาวัยรุ่นมารับบริการที่ห้องคลอดที่ศูนย์อนามัยที่11จำนวน 1 รายเป็นมารดา อายุ 16 ปี G1P0A0 GA 37 was by u/s ฝากครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่11 จำนวน 7 ครั้ง ครบตามเกณฑ์ โดยฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 8+1 wks ผลเลือดปกติ Hct ขณะฝากครรภ์ในไตรมาสแรก 38% ผลHct ในไตรมาสที่2 36% ผลHct ในห้องคลอด 34% คลอดก่อนครบกำหนด คลอดเองปกติทางช่องคลอด มารดาหลังคลอด 3 ชั่วโมงไม่มีภาวะผิดปกติใดๆช่วยเหลือตัวเองได้ดีสัญญาณชีพปกติ แผลฝีเย็บไม่บวมส่วนทารกหลังคลอดมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงดี น้ำหนักแรกเกิด 2,300 gms Apgar Score 1,5นาที 9,10 คะแนน หลังคลอดดูดนนมได้ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆก่อนกลับบ้านได้รับบริการคุมกำเนิดโดยการฝังยาคุมกำเนิดชนิด 3 ปีและนัดติดตามมารดาและทารกตรวจหลังคลอด 14วัน
🚘🚘ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และมารับบริการฝากครรภ์และคลอดที่สถานบริการสุขภาพน้อยลงหรือบางช่วงไม่มีเลยซึ่งทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะทำงานวัยรุ่นมีมาตรการในการดำเนินงานดังนี้
1.🎀🎀🎀เยี่ยมทีมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้นำส่งเสริมสุขภาพเขต11
2.🎖🎖🎖การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันวัยรุ่นตั่งครรภ์(Stop Teen MOM)เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3.🏅🏅🏅มีแกนนำดูแลความร่วมมือของสหวิชาชีพ
4.🤹🏻‍♀🤹🏻‍♀🤹🏻‍♀คณะทำงานมีแผนเตรียมความพร้อมก่อนประเมินและแผนการติดตามประเมินอย่างชัดเจน
5.🎁🎁🎁คณะทำงานวัยรุ่นมีการทำงานแบบบูรณาการและนำข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
6.⛱⛱⛱มีโครงการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดบริการสำหรับวัยรุ่นและเครือข่ายระดับอำเภอ
7.⛵️⛵️⛵️โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการแบะจัดการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
🥇🥇🥇ซึ่งเมื่อคณะทำงานวัยรุ่นมีแนวทางการดำเนินงานที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทำให้ปัญหาวัยรุ่นได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้หลายช่องทางและทันท่วงทีและมีมาตรการในการติดตามอย่างต่อเนื่อง🎗🎗🎗
🏵🏵🏵มารดาวัยรุ่นที่มารับบริการคลอดทุกรายได้รับบริการคุมกำเนิดก่อนกลับบ้านจึงไม่มีการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นกลุ่มนี้🏆🏆🏆
cr:นางสาวปรียานุช มณีโชติ
:นางอมรทิพย์ วงศ์เมือง
5/2/61

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *