รู้ทัน ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

รู้ทัน ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) คือการอักเสบของไส้ติ่งที่อยู่ระหว่าง […]

Read Me Leave comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS  ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน […]

Read Me Leave comment

Flow ปฏิบัติงาน ER

flow erข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

Read Me Leave comment

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง   ข้อมูลเพิ่มเติม>>>คลิก  

Read Me Leave comment

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ตัวแทนกลุ่มงานวัยรุ่นจำนวน 3คน ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่ […]

Read Me Leave comment

โครงสร้าง cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

               

Read Me Leave comment

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

                  &n […]

Read Me Leave comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒

                  &n […]

Read Me Leave comment