มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) […]

Read Me Leave comment

วันที่ 19/11/62 กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY)

วันที่ 19/11/62 กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY)

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง วันที่15พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง วันที่15พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  &n […]

Read Me Leave comment

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

Read Me Leave comment