โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

วันที่ 2มีนาคม2561 นางสาวจารุณี สุขเกื้อ, นางสาวจุฑารัตน์ บุญญานุ […]

Read Me Leave comment

สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัว

สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัว

สรุปรายงานคลินิกงานวางแผนครอบครัวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ […]

Read Me Leave comment

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่น

สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการในการดูแลสุขภาพมารดาวัยรุ่น

      สรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จของการให้บริการใ […]

Read Me Leave comment

รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปี

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปี

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุปรายงานห้องคลอด

สรุปรายงานห้องคลอด

    รายงานห้องคลอดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – มีผ […]

Read Me Leave comment

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13:00-16:00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น_จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13:00-16:00 น.

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 มีนาคม 256

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 มีนาคม 256

                  &n […]

Read Me Leave comment

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเฉลิมนบพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเฉลิมนบพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment